MŠ Karafiát

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Oznámení o prodlouženém provozu v MŠ U Pošty

11.04.2018

 
Oznámení o prodlouženém provozu v MŠ U Pošty:
info zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci květen 2018

09.04.2018

 
 •  3.5.2018 – Zápis do MŠ od 8.00 - 17.00 hodin pro MŠ Karafiát a MŠ Kal
 • 10.5.2018 – Dílníčka s rodiči ve třídě Berušek – s překvapením pro maminky /začátek v 15.30 hodin/
 • 11.5.2018 – Divadlo POHODA v MŠ – pohádka ,,Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
 • 14.5.2018 – Sportovní hry dětí na fotbalovém hřišti v dopoledních hodinách /pro děti 4-7 leté/. Při nepřízni počasí bude akce probíhat v tělocvičně na Čapkově ulici. ZAJIŠTĚN AUTOBUS
 • 16.5.2018 – Představení pro předškoláky ve velkém sále ZŠ Plánická ulice v dopoledních hodinách
 • 18.5.2018 – Návštěva učitelů ZUŠ v mateřské škole – akce pro předškoláky
 • 22.5.2018 – SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
 • 23.5.2018 – Kouzelník v MŠ
 • 24.5.2018 - AKCE S RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ ,,Kapitán a jeho pirátská výprava“.
Z důvodu nepřízně počasí je akce přesunuta na 7.6.2018 od 16.00 hodin.
Program: Kapitán a jeho posádka pirátů se s dětmi vydají po stopách pirátského pokladu. Děti budou s piráty tancovat jednoduché dětské tance, soutěžit a plnit pirátské úkoly, aby získaly ztracený poklad. Děti budou po celou dobu aktivně zapojeny do programu. Začátek v 16.00 hodin. Velice prosíme, připravte dětem pirátské oblečení.                                                                                                                                  Na závěr celé akce bude zapálen ,,PIRÁTSKÝ OHEŇ" a proběhne společné opékání špekáčků, které si každý přinese z domova. NEZAPOMEŇTE - s sebou: vidlici na opékání, 3 polínka, špekáček, pečivo a papírový tácek). Pití bude zajištěno z MŠ. Akce je určena pro obě MŠ – MŠ Karafiát i MŠ Kal.

 • 29.5.2018 – Představení výtvarného oboru na ZUŠ – pro předškoláky
 • 30.5.2018 – Představení dětí z DÚ v Měcholupech – pohádka ,,Červená Karkulka“ aneb ,,Děti hrají dětem“
 • 31.5.2018 – Dílnička s rodiči ve třídě Sluníček – s překvapením pro maminky /začátek v 15.30 hodin/

Ikona

Zápis do ZŠ, školní rok 2018/19

30.03.2018

 
více informací zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci duben 2018

14.03.2018

 
 • 4.4.2018 – DIVADLO ALFA PLZEŇ - ,,Maxipes Fík“
 • 5.4.2018 – plavání pro přihlášené děti
 • 17.4.2018 – DIVADLO ÚSMĚV V MŠ - ,,Zlá koza“
 • 18.4.2018 – SDS KLATOVY - ,,Dobrodružství hastrmana Tatrmana“
 • 23.4.2018 – DOPRAVNÍ AKCE S POLICIÍ, dopravní hřiště MŠ Singrova ulice /předškoláci/
 • 26. 4. 2018 - Čarodějnický rej na zahradě MŠ v dopoledních hodinách, opékání špekáčků. Připravte prosím dětem čarodějnické oblečení.

                          UPOZORNĚNÍ - nedávejte dětem košťata.


Ikona

Co nás čeká v měsíci březen 2018

05.03.2018

 
 • 1.3.2018 – DIVADLO POHODA - ,,O sněhulákovi“ 
 • 1.3.2018 – Plavání /přihlášené děti/
 • 8.3.2018 -  Plavání /přihlášené děti/
 • 20.3.2018 -  Fotografování VČELIČKA v MŠ
 • 22.3.2018 - Plavání /přihlášené děti/

Ikona

Přednáška pro rodiče předškolních dětí

28.02.2018

 
Více informací zde
Ikona

Zdravé jídlo + recepty

26.02.2018

 
Účast Mateřské školy Klatovy na akci Zdravé jídlo ve Zdravém městě.
Fotogalerie zde
Recepty na zdravé pomazánky zde
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

22.02.2018

 
více informací zde
Ikona

Provoz mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 2018

11.02.2018

 


 měsíc

otevřená MŠ

otevřeno i pro děti z MŠ

 Červenec

 2. 7. – 27. 7.

U Pošty

U Pošty, Národních mučedníků, Luby

Koldinova

Koldinova, Studentská

Podhůrecká

Podhůrecká, Karafiátova, Máchova, Kal

 Srpen

 30. 7. – 24. 8.

Luby

Luby

Karafiátova

Karafiátova, Kal

Studentská

Studentská, Národních mučeníků, U Pošty

Máchova

Máchova, Podhůrecká, Koldinova


Od 27. 8. 2018 budou pro děti, přihlášené k prázdninovému provozu, otevřena všechna pracoviště.

Zahájení školního roku pro všechny děti je v pondělí 3. 9. 2018.

Upozornění na platbu školného:
V měsíci červenci a srpnu, v době omezení provozu platí úplatu pouze děti, které do MŠ docházejí.Ostatní děti jsou osvobozeny.Dítě, které se v těchto měsících zúčastní předškolního vzdělávání alespoň jeden den, školné platí.

Ikona

Dotazník

11.02.2018

 
Prosíme rodiče o spolupráci při vyplnění dotazníku.
Další informace zde.
Ikona

Co nás čeká v měsíci únor 2018

24.01.2018

 
 • 1.2.2018 – Lyže /přihlášené děti - předškoláci/

 • 6.2.2018 - Pohádkový dědeček u Sluníček
 • 8.2.2018 – Lyže /přihlášené děti - předškoláci/

 • 16.2.2018 – Návštěva kouzelníka v MŠ PRO NEMOC ZRUŠENO /náhradní termín 23.5.2018/

 • 19.2.2018 –Maškarní karneval v MŠ, začátek v 15.30 hodin /ve třídě Berušek/, živá hudba, zpěv p. Pelíšek. Srdečně všechny zveme. Prosíme maminky o přípravu masky pro děti.

 • 20.2.2018 – Návštěva knihovny při ZŠ Tolstého ulice  ZRUŠENO
 • 22.2.2018 – Plavání /přihlášené děti/
 • 23.2.2018 – Beseda se studentkami Lékařské fakulty v Plzni - ,,Jak se starat o své zoubky“ /děti si přinesou do MŠ – podepsaný kartáček na zuby/ ZRUŠENO ZE STRANY STUDENTŮ
 • 27.2.2018 – Screening v MŠ

Ikona

Projekt předčtenářské gramotnosti video I/2018

14.01.2018

 
Video zde
Ikona

Dotazník studenta FF UK

11.01.2018

 
Student FF UK nás požádal o zveřejnění dotazníku zaměřený na osvojování slovesných tvarů u dětí ve věku 18 -48 měsíců.
ukončeno
Ikona

Potvrzení o zaplacení školného v roce 2017

04.01.2018

 

Potvrzení  pro účely slevy na dani za platby školného za předškolní vzdělávání za rok 2017 bude mateřská škola vydávat po zpracování všech plateb a účetní závěrky na třídách v termínu od 22.  do 26. ledna 2018.

Rodiče dětí, které ukončily docházku  a do MŠ již nedochází, si mohou vyzvednout potvrzení přímo u vedoucích školních jídelen na těchto místech:

 •   Alena Ostřížková, sídlící na MŠ Studentská v době od 7. - 15. 30 (pro rodiče z MŠ Studentská, Singrovka, Luby, Máchova a Karafiátova)
 •  Libuška Kubíková, sídlící na MŠ Koldinova, po telefonické domluvě na č. 774453202, sjkoldinova@klatovskeskolky.cz (pro rodiče z MŠ Koldinova, Pošta, Podhůrecká, Kal).
Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny paní Alena Ostřížková na tel. č. 376 313 414, 774 438 202,  jidelny@klatovskeskolky.cz


Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky (kromě MŠ Máchova)

03.01.2018

 
Informace zde
Ikona

Čertí besídka

19.12.2017

 
video zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci leden 2018

16.12.2017

 
 • 11.1.2018 – Lyže /přihlášené děti - předškoláci/
 • 18.1.2018 – Lyže /přihlášené děti - předškoláci/
 • 19.1.2018 – SDS KLATOVY - ,,Ferda mravenec“
 • 22.1.2018 – DIVADLO ÚSMĚV - ,,O rukavičce“ - ZRUŠENO
 • 25.1.2018 - Lyže /přihlášené děti - předškoláci/

Ikona

PF 2018

05.12.2017

 

Ikona

Co nás čeká v měsíci prosinec 2017

28.11.2017

 
 • 1.12.2017 - Solná jeskyně /přihlášené děti/

 • 4.12.2017- Babička Oldřiška čte dětem pohádku ,,Perníková chaloupka“ /projekt Babička a dědeček do školky/ - dopoledne

 • 4.12.2017 – Zdobení a rozsvícení vánočního stromečku na zahradě MŠ, zpěv vánočních koled s kytarou /doprovod Petr Vítovec/, AKCE S RODIČI, zahájení v 16.00 hodin

 • 5.12.2017 – Čertovská nadílka v MŠ /návštěva studentů ze SZPŠ/

 • 6.12.2017 – Solná jeskyně /přihlášené děti/

 • 8.12.2017 – Klaun a jeho kamarádi v MŠ /živé překvapení pro děti/

 • 11.12.2017 – Čertovská besídka pro rodiče ve třídě Sluníček s dílničkou paní Vítovcové /výroba vánočního zvonečku a vánoční hvězdy z korálků/ zahájení 15.30 hod.

 • 12.12.2017 – Vánoční besídka pro rodiče ve třídě Berušek s dílničkou /zdobení vánočních perníčků a výroba svícnu z jablíček/, zahájení 15.30 hod.

 • 14.12.2017 – Kino Šumava – pohádka ,, Zimní příhody včelích medvídků“

 • 18.12.2017 – Vánoční nadílka v MŠ

Ikona

Od Lidlu dostala školka na pomůcky přes sto tisíc

27.11.2017

 
odkaz na článek v Klatovském deníku zde
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist