MŠ Karafiát

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Přání

30.06.2017

 
Za kolektiv MŠ Karafiát přejeme pěkné prázdniny.

Ikona

Přání

29.06.2017

 

Ikona

Organizace prázdninového provozu

28.06.2017

 
Vážení rodiče, prázdninový provoz na mateřských školách začíná dne 3. července a končí v pátek 25. srpna podle zveřejněného rozpisu. Od 28. srpna budou pro děti, přihlášené k prázdninovému provozu otevřena všechna pracoviště. Zahájení školního roku pro všechny děti je v pondělí 4. září.

Upozornění na platbu školného:
V měsíci červenci a srpnu, v době omezení provozu platí úplatu pouze děti, které do MŠ docházejí. Ostatní děti jsou osvobozeny. Dítě, které se v těchto měsících zúčastní předškolního vzdělávání alespoň jeden den, školné platí.

Ikona

Upozornění pro rodiče - změna výše stravného ve školním roce 2017/2018

20.06.2017

 
Upozorňujeme rodiče na změnu ve výši stravného v MŠ - ke stažení zde.
Prosíme o kontrolu Vašeho limitu inkasa na stravné v MŠ. Děkujeme.
Ikona

Šlapu si to do školky

15.06.2017

 
Výtvarná výstava v atriu KD Družba 21.6.2017 až 7.8. 2017.
Zahájení výstavy 20.6.2017 v 15hod.
Vystoupí děti z pěveckého souboru Sluníčko MŠ Zvoneček a MŠ Koldinova.
Plakátek ke stažení zde.
Ikona

nová videa

01.06.2017

 
Ikona

Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2017/2018

31.05.2017

 
Seznamy registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2017/2018 jsou ke stažení níže:

Ikona

Co nás čeká v měsíci červen 2017

25.05.2017

 
 • 2.6.2017 – DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ MŠ – soutěže pro děti ve spolupráci se studenty Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech , návštěva terapeutického psa Sáry
 • 5.6.2017 – ŠKOLNÍ VÝLET ZÁMEK a HRAD KLENOVÁ, prohlídka, pohádka ,,O drakovi, který se chtěl koupat“
 • 13.6.2017 - POZNÁVACÍ VÝLET PRO PŘEDŠKOLÁKY - ,,Za zvířátky na venkov", výlet do Béšin u Klatov
 • 15.6.2017 – Vystoupení dětí z hudebně-dramatického kroužku na náměstí v Klatovech, akce ,,NA JEDNÉ LODI“ /dopolední hodiny/
 • 19.6.2017 – DIVADLO ÚSMĚV v MŠ, pohádka ,,Cestujeme kolem světa“
 • 21.6.2017 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Kasárnách klatovských dragounů, ukázka vojenské techniky, výcviku… /dopolední hodiny/
 • 22.6.2017 – ,, NÁMOŘNICKÝ DEN" - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY NA ZAHRADĚ MŠ, živá hudba, zpívá Věra Píšová.
Ikona

Upozornění

09.05.2017

 
Zápis do MŠ KAL pro školní rok 2017/2018 bude probíhat v MŠ KARAFIÁT, Karafiátová 830 Klatovy 3 u vedoucí učitelky Mgr. Jany Hnojské.Děkujeme za pochopení
Ikona

Co nás čeká v měsíci květen 2017

24.04.2017

 
 • 3.5.2017 - HUDEBNÍ DIVADLO ŠMITEC V MŠ  - ,,Jeden neobyčejný den Páti a Máti“
 • 4.5.2017 – PLAVÁNÍ /přihlášené děti/
 • 9.5.2017 – DIVADLO ÚSMĚV V MŠ - ,,Jak koťátko zapomnělo mňoukat“
 • 10.5.2017 – ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
 • 11.5.2017 - PLAVÁNÍ /přihlášené děti/
 • 12.5.2017 – DIVADLO ALFA PLZEŇ - ,,Kolíbá se velryba“
 • 15.5.2017 – Představení pro předškoláky ve velkém sále v  ZUŠ Plánická ulice
 • 16.5.2017 – KINO ŠUMAVA - ,,Příhody včelích medvídků“
 • 18.5.2017 - PLAVÁNÍ /přihlášené děti/
 • 22.5.2017 – Návštěva p. uč. Pletichy v MŠ – předškoláci
 • 23.5. 2017 - Společné fotografování dětí
 • 24.5.2017 -  AKCE S RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ ,,Putování s indiány“. Začátek v 16.00 hodin. Připravte dětem indiánské oblečení. Program: Náčelník s indiánkou Čilli seznámí děti s indiánským životem a vydají se společně s dětmi na indiánskou stezku /po zahradě MŠ/, kde poznají pravé dobrodružství. Plní tematické úkoly a disciplíny, ty jsou doplněny o tance, které se s indiány naučí. Po úspěšném splnění všech úkolů, se každé z dětí stane indiánem (namalování indiánskou barvou). Všechny děti dostanou malou odměnu. Na závěr celé akce bude zapálen ,,INDIÁNSKÝ OHEŇ" a proběhne společné opékání špekáčků, které si každý přinese z domova. NEZAPOMEŇTE- s sebou: vidlici na opékání, 3 polínka, špekáček, pečivo a papírový tácek). Pití bude zajištěno z MŠ
 • 29.5.2017 - JARNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ ,,SLUNÍČEK“ S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU. Začátek v 15.15 hodin. Po besídce budeme vyrábět s paní Vítovcovou smaltované, kovové přívěšky různých motivů (cena 60,- Kč), nebo náušnice (cena 30,- Kč). Srdečně všechny zveme.
 • 25.5.2017 - DEN LESA NA KLATOVSKÉ HŮRCE - seznámení s významem lesa, ukázka lesních dřevin a živočichů, ukázka lesní techniky a práce v lese, soutěže o ceny
 • 30.5.2017 – JARNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ ,,BERUŠEK“. Začátek v 15.15 hodin. Srdečně všechny zveme
Ikona

Provoz mateřských škol červenec - srpen 2017

29.03.2017

 
Více informací k provozu mateřských škol Klatovy v období červenec - srpen 2017 naleznete v odkazu zde.
Ikona

Co nás čeká v měsíci duben 2017

22.03.2017

 
 • 6. 4. 2017    -  Návštěva knihovny v ZŠ Tolstého ulice - ,,Skřítkové z knihovny"
 • 12. 4. 2017  -   Velikonoční zpívání na náměstí v Klatovech - děti z hudebně-dramatického kroužku Broučci
 • 19. 4. 2017  -  Vystoupení dětí z hudebně-dramatického kroužku Broučci v Domově pokojného stáří ve Václavské ulici
 • 20. 4. 2017 -   Plavání pro přihlášené děti
 • 27. 4. 2017 -   Plavání pro přihlášené děti
 • 28. 4. 2017 - Čarodějnický rej na zahradě MŠ v dopoledních hodinách, opékáníšpekáčků, hudebně-zábavný pořad skupiny DOREMI - ,,Saxana aneb strašidel se nebojíme“. Připravte prosím dětem čarodějnické oblečení. UPOZORNĚNÍ - z důvodu nepřízně počasí se přesouvá do budovy MŠ - nedávejte dětem košťata.
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

16.03.2017

 
více informací zde
Ikona

Nedostatek sněhu - zrušený lyžařský kurs

27.02.2017

 
Jednodenní lyžařský kurs, který měl být 28.2. a 1.3.2017 se z důvodu nedostatku sněhu ruší.
Ikona

Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18

09.02.2017

 
Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18 ke stažení zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci březen 2017

06.02.2017

 
 •  1. 3. 2017    -  lyžování
 • 13. 3. 2017  -   Divadlo DRÁČEK v MŠ - ,,Jak princezna chtěla čarovat“
 • 15. 3. 2017  -  Solná jeskyně – přihlášené děti
 • 22. 3. 2017 -   Solná jeskyně – přihlášené děti
 • 28. 3. 2017 -   CKP 15.00 hodin /viz. pozvánka/
 • 29. 3. 2017 -    Solná jeskyně – přihlášené děti  
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky - pokračování (kromě MŠ Máchova)

02.02.2017

 
info zde
Ikona

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016

23.01.2017

 
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016 pro rodiče dětí, které ve školním roce 2015/2016 měly odklad školní docházky se vydává v týdnu od 23. - 27. 1.na těchto místech:

 •  vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková, sídlící na MŠ Studentská v době od 7. - 15. 30 (pro rodiče z MŠ Studentská, Singrovka, Luby, Máchova a Karafiátova)
 •  hospodářka Libuška Kubíková, sídlící na MŠ Koldinova, po telefonické domluvě na č. 774453202 (pro rodiče z MŠ Koldinova, Pošta, Podhůrecká, Kal).
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky (netýká se MŠ Máchova)

20.01.2017

 
info zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci únor 2017

18.01.2017

 
 • 2. 2. 2017    -    Solná jeskyně /přihlášené děti/
 • 6. 2. 2017    -    Pohádka z polárních krajů ,,Zima v bílém kožíšku“ /v MŠ/
 • 7. 2. 2017    -    Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti
 • 13. 2. 2017  -   Maškarní karneval v MŠ, začátek v 15.30 hodin /ve třídě Berušek/, živá hudba, zpěv p. Věra Píšová. Srdečně všechny zveme. Prosíme maminky o přípravu masky pro děti.
 • 20. 2. 2017  - POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY /CKP/ V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ KARAFIÁT.
  Téma setkání: ,,ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST S OHLEDEM NA ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST“, přizvaný expert - Mgr. Milena Klimešová /speciální pedagog/. Začátek 15.00 hodin ve třídě Sluníček. Srdečně zveme všechny, kdo mají o toto téma zájem.
 • 23. 2. 2017  -  SDS Klatovy – pohádka ,,O Šípkové Růžence“
 • 28.2.2017    -    Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti

 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist