MŠ Karafiát

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Co nás čeká v měsíci září 2018

17.09.2018

 
 • 17.9.2018 - Schůzka SRPŠ od 16.00 hodin ve třídě Sluníček, srdečně zveme všechny rodiče
 • 19.9.2018 - akce předškoláků celé MŠ - ,,Pečení s Haničkou", návštěva PEKÁREN A CUKRÁREN V KLATOVECH /předškolní děti/

Ikona

Výsledky dotazníkového šetření

21.08.2018

 
více zde
Ikona

Organizace školního roku 2018/2019

21.08.2018

 
Více informací zde
Ikona

Vracení jistin 2018

21.08.2018

 
Jistiny ve výši 900 Kč, zaplacené při nástupu dítěte, budou rodičům dětí, které odcházejí do ZŠ vráceny po 20. září 2018. Případně bude z jistiny vyrovnán nedoplatek na školném a stravném.

Částka bude vrácena na účet rodičů, v případě plátců složenkou bude vyplacena hotově v pokladně MŠ.

Dětem, které zůstávají v MŠ přechází jistina do dalšího školního roku a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte.

Ikona

Krásné prázdniny přeje celý kolektiv MŠ Karafiát

29.06.2018

 

Ikona

Přejeme Vám krásné a prosluněné léto

28.06.2018

 

Ikona

Co nás čeká v měsíci červen 2018

22.05.2018

 
 • 8.6.2018 - Sportovní dopoledne pro předškoláky na ZŠ Tolstého ulice v dopoledních hodinách
 • 13.6.2018 - Školní výlet na hrad Švihov
 • 18.6.2018 - Edukační program Národního parku Šumava – KD DRUŽBA
 • 20.6.2018 - Výkop předškoláků - ,,Indiánský den“
 • 25.6.2018 - Informační schůzka nově přijatých dětí - 15.00 hodin
Ikona

Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2018/2019

22.05.2018

 
více informací zde
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 - ev. list

24.04.2018

 
Do článku přidán evidenční list - doporučeno tisknout oboustranně.
Ikona

Oznámení o prodlouženém provozu v MŠ U Pošty

11.04.2018

 
Oznámení o prodlouženém provozu v MŠ U Pošty:
info zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci květen 2018

09.04.2018

 
 •  3.5.2018 – Zápis do MŠ od 8.00 - 17.00 hodin pro MŠ Karafiát a MŠ Kal
 • 10.5.2018 – Dílníčka s rodiči ve třídě Berušek – s překvapením pro maminky /začátek v 15.30 hodin/
 • 11.5.2018 – Divadlo POHODA v MŠ – pohádka ,,Dlouhý, Široký a Bystrozraký“
 • 14.5.2018 – Sportovní hry dětí na fotbalovém hřišti v dopoledních hodinách /pro děti 4-7 leté/. Při nepřízni počasí bude akce probíhat v tělocvičně na Čapkově ulici. ZAJIŠTĚN AUTOBUS
 • 16.5.2018 – Představení pro předškoláky ve velkém sále ZŠ Plánická ulice v dopoledních hodinách
 • 18.5.2018 – Návštěva učitelů ZUŠ v mateřské škole – akce pro předškoláky
 • 22.5.2018 – SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
 • 23.5.2018 – Kouzelník v MŠ
 • 24.5.2018 - AKCE S RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ ,,Kapitán a jeho pirátská výprava“.
Z důvodu nepřízně počasí je akce přesunuta na 7.6.2018 od 16.00 hodin.
Program: Kapitán a jeho posádka pirátů se s dětmi vydají po stopách pirátského pokladu. Děti budou s piráty tancovat jednoduché dětské tance, soutěžit a plnit pirátské úkoly, aby získaly ztracený poklad. Děti budou po celou dobu aktivně zapojeny do programu. Začátek v 16.00 hodin. Velice prosíme, připravte dětem pirátské oblečení.                                                                                                                                  Na závěr celé akce bude zapálen ,,PIRÁTSKÝ OHEŇ" a proběhne společné opékání špekáčků, které si každý přinese z domova. NEZAPOMEŇTE - s sebou: vidlici na opékání, 3 polínka, špekáček, pečivo a papírový tácek). Pití bude zajištěno z MŠ. Akce je určena pro obě MŠ – MŠ Karafiát i MŠ Kal.

 • 29.5.2018 – Představení výtvarného oboru na ZUŠ – pro předškoláky
 • 30.5.2018 – Představení dětí z DÚ v Měcholupech – pohádka ,,Červená Karkulka“ aneb ,,Děti hrají dětem“
 • 31.5.2018 – Dílnička s rodiči ve třídě Sluníček – s překvapením pro maminky /začátek v 15.30 hodin/

Ikona

Zápis do ZŠ, školní rok 2018/19

30.03.2018

 
více informací zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci duben 2018

14.03.2018

 
 • 4.4.2018 – DIVADLO ALFA PLZEŇ - ,,Maxipes Fík“
 • 5.4.2018 – plavání pro přihlášené děti
 • 17.4.2018 – DIVADLO ÚSMĚV V MŠ - ,,Zlá koza“
 • 18.4.2018 – SDS KLATOVY - ,,Dobrodružství hastrmana Tatrmana“
 • 23.4.2018 – DOPRAVNÍ AKCE S POLICIÍ, dopravní hřiště MŠ Singrova ulice /předškoláci/
 • 26. 4. 2018 - Čarodějnický rej na zahradě MŠ v dopoledních hodinách, opékání špekáčků. Připravte prosím dětem čarodějnické oblečení.

                          UPOZORNĚNÍ - nedávejte dětem košťata.


Ikona

Co nás čeká v měsíci březen 2018

05.03.2018

 
 • 1.3.2018 – DIVADLO POHODA - ,,O sněhulákovi“ 
 • 1.3.2018 – Plavání /přihlášené děti/
 • 8.3.2018 -  Plavání /přihlášené děti/
 • 20.3.2018 -  Fotografování VČELIČKA v MŠ
 • 22.3.2018 - Plavání /přihlášené děti/

Ikona

Přednáška pro rodiče předškolních dětí

28.02.2018

 
Více informací zde
Ikona

Zdravé jídlo + recepty

26.02.2018

 
Účast Mateřské školy Klatovy na akci Zdravé jídlo ve Zdravém městě.
Fotogalerie zde
Recepty na zdravé pomazánky zde
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

22.02.2018

 
více informací zde
Ikona

Provoz mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 2018

11.02.2018

 


 měsíc

otevřená MŠ

otevřeno i pro děti z MŠ

 Červenec

 2. 7. – 27. 7.

U Pošty

U Pošty, Národních mučedníků, Luby

Koldinova

Koldinova, Studentská

Podhůrecká

Podhůrecká, Karafiátova, Máchova, Kal

 Srpen

 30. 7. – 24. 8.

Luby

Luby

Karafiátova

Karafiátova, Kal

Studentská

Studentská, Národních mučeníků, U Pošty

Máchova

Máchova, Podhůrecká, Koldinova


Od 27. 8. 2018 budou pro děti, přihlášené k prázdninovému provozu, otevřena všechna pracoviště.

Zahájení školního roku pro všechny děti je v pondělí 3. 9. 2018.

Upozornění na platbu školného:
V měsíci červenci a srpnu, v době omezení provozu platí úplatu pouze děti, které do MŠ docházejí.Ostatní děti jsou osvobozeny.Dítě, které se v těchto měsících zúčastní předškolního vzdělávání alespoň jeden den, školné platí.

Ikona

Dotazník

11.02.2018

 
Prosíme rodiče o spolupráci při vyplnění dotazníku.
Další informace zde.
Ikona

Co nás čeká v měsíci únor 2018

24.01.2018

 
 • 1.2.2018 – Lyže /přihlášené děti - předškoláci/

 • 6.2.2018 - Pohádkový dědeček u Sluníček
 • 8.2.2018 – Lyže /přihlášené děti - předškoláci/

 • 16.2.2018 – Návštěva kouzelníka v MŠ PRO NEMOC ZRUŠENO /náhradní termín 23.5.2018/

 • 19.2.2018 –Maškarní karneval v MŠ, začátek v 15.30 hodin /ve třídě Berušek/, živá hudba, zpěv p. Pelíšek. Srdečně všechny zveme. Prosíme maminky o přípravu masky pro děti.

 • 20.2.2018 – Návštěva knihovny při ZŠ Tolstého ulice  ZRUŠENO
 • 22.2.2018 – Plavání /přihlášené děti/
 • 23.2.2018 – Beseda se studentkami Lékařské fakulty v Plzni - ,,Jak se starat o své zoubky“ /děti si přinesou do MŠ – podepsaný kartáček na zuby/ ZRUŠENO ZE STRANY STUDENTŮ
 • 27.2.2018 – Screening v MŠ

 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist