Třída Berušek

Učitelky

 • Bc. Marie Bohuslavová

 • Jaroslava Rendlová

Asistentka pedagoga

 • Jana Klímová


Třída Berušek je heterogenní. Věkové složení dětí je od 3 - 7 let. Naší prioritou je šetrné a postupné zvykání dětí na nové prostředí mateřské školy a pohodové začlenění do stávajícího kolektivu třídy. Jde nám o to, aby se děti co nejvíce sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, respektovat jeden druhého, podělit se a být k sobě slušní a tolerantní. Snažíme se vytvořit pro děti a s dětmi co nejpříjemnější prostředí plné důvěry, přátelství a dobré nálady, abychom se cítily bezpečně a spokojeně. Proto je naší další prioritou vytváření vhodných podmínek pro vzájemnou komunikaci, neboť komunikace je základní podmínkou učení a spolupráce, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů. Snažíme se dětem předávat základní životní zkušenosti co nejpřirozenější a hravou formou, podporujeme jejich zdravé sebevědomí, samostatnost, tvořivost, učíme je základním hygienickým návykům a sebeobsluze.


Motto třídy: Co nevíme objevíme a při tom se pobavíme.

Specifické zaměření třídy: Hudebně - pohybové a výtvarně – literární

Zaměřujeme se na rozvíjení předčtenářské gramotnosti u dětí. Často zařazujeme čtení z knih s interaktivní účastí dětí, které se tímto způsobem zábavně a tvořivě seznamují s klasickými i umělými pohádkami a příběhy, při kterých si rozvíjí fantazii, vztah k mateřskému jazyku, ke knize a čtení. Naší snahou je prostřednictvím pohádek a pohádkových příběhů uvést děti do reálného světa a seznámit je s ním. Pohádky dětem pomohou vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat na něj reálnější pohled a mít k němu aktivní postoj. Nedílnou součástí řízených aktivit jsou ve velké míře i hudební a pohybové činnosti, neboť hudba a pohyb pomáhá dětem rozvíjet myšlení, koordinaci, vnímat rytmus, tempo a tóny, což výrazně podporuje rozvoj jazyka. Důležitou součástí rozvoje předčtenářské gramotnosti je také výtvarné vyjadřování dětí, které v sobě nese osobnostně rozvíjející impulz založený na prožitku.

Třída Berušek má zpracovaný Třídní vzdělávací program: Klubíčka veselých příběhů a pohádek… aneb upleteme si cestičku k poznání a moudrosti!

Pohádkový svět tak bude pro děti dobrou motivací k hrám a činnostem.


Haló, ježku pojď si hrát!              

    • Dupálek neposeda

    • Vzkaz na javorovém lístku

    • Je nám dobře pohromadě

Haló, ježku pojď už spát!   

    • Není klacík jako klacík

    • Putování pana Větvíka

    • Vánoce s panem Větvíkem


Při tvorbě TVP vycházely učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu, z RVP PV a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a celé mateřské školy. TC se tvoří postupně.


 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist