Třída Sluníček

učitelky

Mgr. Jana Hnojská, Bc. Vendula Jiřinová

Od září 2016 máme ve třídě Sluníček zařazeny děti ve věku 2 - 6 let. Navrátili jsme se k heterogennímu složení tříd. Zaměřujeme se zde nejen na klidnou adaptaci dětí na nové prostředí, kamarády a p. učitelky, i na rozvíjení pocitu sounáležitosti, ale snažíme se o vytváření klidného a harmonického prostředí, kde se děti cítí spokojeně.

Naším cílem je naučit děti základy sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Posilujeme zdravé sebevědomí dětí, úctu k druhým a k životnímu prostředí. Vedeme je ke zdravým životním postojům a návykům.

Naše třída má zpracovaný svůj Třídní vzdělávací program s názvem ,,S NÁMOŘNÍKY ZA ZTRACENÝM KLÍČEM OD POHÁDEK".

Chceme se zaměřit na klasické pohádky, které pomáhají podporovat dětskou představivost, jsou jim pomocníkem v jejich starostech, obohacují děti znalostmi o sobě a také o světě. Po celý Školní rok budeme plout lodí jako námořníci a hledat 5 barevných klíčů, kterými odemkneme ztracené pohádky.


Tematické celky:

1.Neposlušná kůzlata - Modrý klíč

2.Koblížek - Žlutý klíč

3.Perníková chaloupka - Bílý klíč

4.Červená Karkulka - Červený klíč

5.Šípková Růženka - Zelený klíč


Při tvorbě TVP vycházely učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu, z RVP PV a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a celé mateřské školy.

 

© Mateřská škola Klatovy 2017 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist