Třída Sluníček

učitelky

Mgr. Jana Hnojská, Bc. Vendula Jiřinová


asistentka pedagoga

Kateřina Černá


Naše třída je heterogenní. Věkové složení dětí je od 3-6 let. Zaměřujeme se zde nejen na klidnou adaptaci dětí na nové prostředí, kamarády a p. učitelky, i na rozvíjení pocitu sounáležitosti, ale snažíme se o vytváření klidného a harmonického prostředí, kde se děti cítí spokojeně. Naším cílem je naučit děti základy sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Posilujeme zdravé sebevědomí dětí, úctu k druhým a k životnímu prostředí.


Specifické zaměření třídy je hudebně - taneční a literárně - dramatické.

Zaměřujeme se s dětmi na čtenářskou pregramotnost a vytváříme dětem čtenářsky podnětné prostředí. Využíváme metod práce pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, které svým charakterem děti motivují a vytváří v nich pozitivní vztah ke knihám a čtení. Využíváme – čtení s předvídáním, práci s otázkami, mapy příběhu, práci s obrázky, malované čtení. Zaměřujeme se rovněž na dramatizaci pohádek a během řízených činností, učíme děti prožívat radostnou atmosféru při hudbě a tanci. Podporujeme kladný vztah k hudbě a využíváme ji při cvičení, podporujeme spontánní zpěv dle vlastních možností. Nenásilně rozvíjíme hudební schopnosti, seznamujeme děti s netradičními hudebními nástroji, s prvky dramatické výchovy, s divadlem /pohádkou, muzikálem/. Využíváme loutek, maňásků, marionet, rozvíjíme pohybovou aktivitu dětí, vedeme děti k radosti z pohybu a k radosti z četby.

Naše třída má zpracovaný svůj Třídní vzdělávací program s názvem: ,,Pohádkovým vláčkem za barevným klubíčkem".

Chceme se zaměřit na klasické pohádky, které pomáhají podporovat dětskou představivost, jsou jim pomocníkem v jejich starostech, obohacují děti znalostmi o sobě a také o světě.


Tematické celky:

1. O koťátku, které zapomnělo mňoukat

2. Perníková chaloupka

3. Popelka


Při tvorbě TVP vycházely učitelky z cílů Školního vzdělávacího programu, z RVP PV a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a celé mateřské školy. TC se tvoří postupně.
 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist