Co nabízíme

AKTIVITY:

 • Předškoláček - ,,Šikula“

 • Hudebně pohybová aktivita - „Pimprlata“

 • Canisterapie s pejskem Sárou

 • Pohybová aktivita - ,,Sporťáček“

 • Keramika - ,,Tvořílek“

 • Projekt - ,,Putování medvídka Míši“

 • Pohybová aktivita - ,,Školička bruslení“
Předškoláček "Šikula"

Celoroční systematická příprava předškoláků. 

Záměry: 

 • Cíleně připravovat děti na úspěšný vstup do ZŠ 

 • Rozvíjet samostatnost, cílevědomost a důslednost 

 • Zaměřit se na práci s chybou, jako podnět k hlubšímu pochopení 

 • Zaměřit se na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost 

 • Rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci s rodiči 
Hudebně pohybová aktivita - „Pimprlata" 

Záměry

 • Rozvíjet hudební a pohybové nadání dětí 

 • Zprostředkovat dětem při zpěvu a tanci hudební doprovod na klavír, akordeón, kytaru či hudební nahrávkou 

 • Reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti 

 • Získávat zájem o hudební obory v ZUŠ 
Canisterapie s pejskem Sárou 

Léčba dětské duše psí láskou. 

Záměry

 • Umožnit dětem kontakt s živým zvířetem (psem) – emočně libé prožitky 

 • Rozvíjet pohybové schopnosti (vedení psa) 

 • Rozvíjet city a volní vlastnosti (hlazení, mazlení, komunikace se psem) 

 • Rozvíjet rozumové schopnosti (hra, obohacení slovní zásoby) 

 • Podporovat pohodu a relaxaci (uvolnění) 

 • Rozvíjet pozitivní vztah ke zvířatům 
Pohybová aktivita - ,,Sporťáček“  

Záměry: 

 • Seznámit se s prostory školní tělocvičny, rozvíjet prostorovou orientaci 

 • Vytvářet sportovní návyky a upevňovat radost z pohybu 

 • Rozvíjet u dětí obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her 

 • Dodržovat pravidla - fair play 

 • Zvýšit tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové dovednost, fyzickou obratnost 

 • Rozvíjet manipulaci s míčem (předávání, kutálení, házení, chytání), zvládat odhad vzdálenosti 
Keramika - ,,Tvořílek“  

Základy práce s keramickou hlínou 

Záměry: 

 • Seznámit se s prostory DDM 

 • Seznámit děti s materiálem a technikami zpracování 

 • Rozvíjet u dětí manuální dovednosti 

 • Vybudovat u dětí vztah k pracovní činnosti a dokončení práce 

 • Podporovat tvořivost a fantazii děti 

 • Rozvíjet jemnou motoriku, cit i prostorovou představivost 
Projekt „Putování medvídka Míši "    

Rozvoji předčtenářské gramotnosti stimulující schopnosti a dovednosti potřebných pro rozvoj čtení a psaní. 

Záměry: 

 • Motivovat děti pro budoucí čtení a psaní 

 • Rozvíjet komunikačních dovedností 

 • Podporovat nácviku správné výslovnosti 

 • Prohlubovat spolupráci MŠ a rodiny, spolupráci s různými věkovými kategoriemi 

 • Získávat vztah k pravidelnému předčítání dětem a vypěstování zájmu dětí o knihu 
Pohybová aktivita - ,,Školička bruslení“


Záměry: 

 • Seznámit se s prostředím zimního stadionu, rozvíjet prostorovou orientaci 
 • Získávat nové dovedností zábavnou formou pod vedením profesionálních trenérů a bývalých hokejistů HC Klatovy
 • Vytvářet sportovní návyky a upevňovat radost z pohybu 
 • Rozvíjet u dětí obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her 
 • Zvládat základní bruslařské dovednosti
 • Zvýšit tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové dovednost, fyzickou obratnost
 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist