Co nabízíme

AKTIVITY:

 • Předškoláček - ,,Šikula“

 • Škola nanečisto - ,,Elkonin“

 • Hudebně pohybová aktivita - „Pimprlata“

 • Canisterapie s pejskem Sárou

 • Plavecký výcvik - ,,Plaváček“

 • Pohybová aktivita - ,,Sporťáček“

 • Keramika - ,,Tvořílek“

 • Environmentální aktivita - ,,Malý botanik“

 • Projekt - ,,Putování medvídka Míši“Předškoláček "Šikula"

Celoroční systematická příprava předškoláků. 

Záměry: 

 • Cíleně připravovat děti na úspěšný vstup do ZŠ 

 • Rozvíjet samostatnost, cílevědomost a důslednost 

 • Zaměřit se na práci s chybou, jako podnět k hlubšímu pochopení 

 • Zaměřit se na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost 

 • Rozvíjet a upevňovat dobrou spolupráci s rodiči 
Škola nanečisto - „Elkonin“  

Rozvoj jazykových schopností.

Záměry:  

 • Připravovat dětí na školu 

 • Rozvíjet úzkou spolupráci děti, rodičů, MŠ a speciálního pedagoga 

 • Dohlížet na uložené úkoly v rámci hodiny 

 • Chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny 

 • Rozvíjet soustředění, myšlení a poznávací schopnosti dětí 
Hudebně pohybová aktivita - „Pimprlata" 

Záměry

 • Rozvíjet hudební a pohybové nadání dětí 

 • Zprostředkovat dětem při zpěvu a tanci hudební doprovod na klavír, akordeón, kytaru či hudební nahrávkou 

 • Reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti 

 • Získávat zájem o hudební obory v ZUŠ Canisterapie s pejskem Sárou 

Léčba dětské duše psí láskou. 

Záměry

 • Umožnit dětem kontakt s živým zvířetem (psem) – emočně libé prožitky 

 • Rozvíjet pohybové schopnosti (vedení psa) 

 • Rozvíjet city a volní vlastnosti (hlazení, mazlení, komunikace se psem) 

 • Rozvíjet rozumové schopnosti (hra, obohacení slovní zásoby) 

 • Podporovat pohodu a relaxaci (uvolnění) 

 • Rozvíjet pozitivní vztah ke zvířatům 
Plavecký výcvik - ,,Plaváček“ 

Základy předplavecké výchovy 

Záměry 

 • Seznámit se s prostory plaveckého bazénu 

 • Rozvíjet základy předplavecké výchovy 

 • Pozitivně ovlivňovat motorický, citový i emoční vývoj dítěte 

 • Podporovat správné dýchání a otužování dětí 

 • Podporovat soustředění 

 • Odbourat strach z vody, ale mít před vodou respekt 

 • Posilovat vzájemný vztah mezi dítětem, učitelem a plavčíkem 

Pohybová aktivita - ,,Sporťáček“  

Záměry: 

 • Seznámit se s prostory školní tělocvičny, rozvíjet prostorovou orientaci 

 • Vytvářet sportovní návyky a upevňovat radost z pohybu 

 • Rozvíjet u dětí obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her 

 • Dodržovat pravidla - fair play 

 • Zvýšit tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové dovednost, fyzickou obratnost 

 • Rozvíjet manipulaci s míčem (předávání, kutálení, házení, chytání), zvládat odhad vzdálenosti 

Keramika - ,,Tvořílek“  

Základy práce s keramickou hlínou 

Záměry: 

 • Seznámit se s prostory DDM 

 • Seznámit děti s materiálem a technikami zpracování 

 • Rozvíjet u dětí manuální dovednosti 

 • Vybudovat u dětí vztah k pracovní činnosti a dokončení práce 

 • Podporovat tvořivost a fantazii děti 

 • Rozvíjet jemnou motoriku, cit i prostorovou představivost 
Environmentální aktivita - ,,Malý botanik“  

Odpovědný postoj k životnímu prostředí 

Záměry: 

 • Podpořit environmentální vzdělávání dětí 

 • Umožňovat dětem praktikovat učení prožitkem a smyslovým vnímáním 

 • Rozvíjet vztah k přírodě a estetickému vnímání 

 • Umožňovat zahradnické pokusy 

 • Podporovat terénní vzdělávání 

Projekt „Putování medvídka Míši "    

Rozvoji předčtenářské gramotnosti stimulující schopnosti a dovednosti potřebných pro rozvoj čtení a psaní. 

Záměry: 

 • Motivovat děti pro budoucí čtení a psaní 

 • Rozvíjet komunikačních dovedností 

 • Podporovat nácviku správné výslovnosti 

 • Prohlubovat spolupráci MŠ a rodiny, spolupráci s různými věkovými kategoriemi 

 • Získávat vztah k pravidelnému předčítání dětem a vypěstování zájmu dětí o knihu 

 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist