O školce

Naše mateřská škola se nachází na okraji Domažlického předměstí v klidné části Klatov, mezi vilovou a panelovou zástavbou. Je stranou od dopravního ruchu.


Provoz mateřské školy byl zahájen 1.9.1965, v nově přistavěné budově pak 4.2.1980. Mateřská škola sloužila dětem zaměstnanců Závodu Škoda v Klatovech. 1.9.1993 předal koncern Škoda mateřskou školu školskému úřadu a MŠ dostala č.p. 830/III., ul. Karafiátová Mateřská škola Karafiát.


V roce 1998 proběhla rekonstrukce přípravny jídla, které se začalo dovážet ze ŠJ při MŠ Luby.
Od ledna 2003 je MŠ Karafiát odloučeným pracovištěm právního subjektu Mateřské školy Studentská 601/IV, Klatovy. Mateřská škola nemá vlastní prádelnu. Praní prádla zajišťuje Mateřská škola v Máchově ulici.


Od ledna 2017 se stala MŠ Karafiát
Centrem kolegiální podpory, v rámci projektu Jihočeské Univerzity, Pedagogické fakulty, týkající se čtenářské pregramotnosti. MŠ vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod.


Od září 2017 se naše MŠ zapojila do celostátní osvětové a mediální kampaně Celé Česko čte dětem zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti dětí a propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.


Komplex mateřské školy je tvořen jedním dvoupodlažním pavilonem. V každém patře se nachází třída /využívána jako herna i jako ložnice/, umývárna, WC, šatna dětí a učitelek, kabinety na pomůcky a přípravná kuchyňka. V komplexu mateřské školy se také nachází kancelář vedoucí učitelky.


V naší mateřské škole soustřeďujeme děti z blízkého okolí a vesnic. Rodiče, dovážející děti z Klatov, mají možnost využít městskou dopravu č. 2, která má zastávku blízko MŠ. Mateřská školy má kapacitu 56 dětí. Pracují zde 4 učitelky, 2 asistentky pedagoga a 2 provozní zaměstnankyně.


Naše mateřská škola úzce spolupracuje s MŠ Kal, jelikož jsou obě pod vedením jedné vedoucí učitelky.


K budově mateřské školy patří oplocená školní zahrada s upraveným přírodním terénem. Zahrada MŠ slouží nejen k pohybovému vyžití a rozvoji dětí, ale je místem, kde děti získávají základní poznatky a vědomosti o ekologii a ochraně přírody.


Součástí zahrady jsou velké kameny a množství osázené zeleně. Ovocné, listnaté a jehličnaté stromy, okrasné i užitkové keře, květinové záhonky umožňují dětem přímý kontakt s přírodou, slouží k pozorování, bádání a experimentování. Vzrostlé stromy poskytují dostatek stínu a zákoutí pro hru. Zahrada je vybavena dřevěnými herními prvky. Velkou multifunkční prolézačkou, dvouproudovou skluzavkou, vahadlovou houpačkou, houpačkou hnízdo, lanovou pyramidou, pružinovými houpadly, velkým atypickým pískovištěm ohraničeným palisádami a pergolou se stolky a lavičkami.V r. 2014 jsme za pomoci rodičů pořídili pítko pro děti. Byl vykácen starý živý plot z thújí v horní části zahrady a nahrazen 7 javory babyka, mezi které budou vysázeny keře a starou třešeň nahradily 4 platany s korunami zapěstovanými do tvaru střechy, které budou tvořit přírodní pergolu. Obnovil se prolézací tunel pro děti, který vyhovuje normám.Obrázek školky
Obrázek školky Obrázek školky

 Obrázek školky Obrázek školky


Změnil se i vzhled sociálního zařízení u obou třídObrázek školky Obrázek školky


 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist