O školce

Naše mateřská škola se nachází na okraji Domažlického předměstí v klidné části Klatov, mezi vilovou a panelovou zástavbou. Je stranou od dopravního ruchu.

Provoz mateřské školy byl zahájen 1.9.1965, v nově přistavěné budově pak 4.2.1980. Mateřská škola sloužila dětem zaměstnanců Závodu Škoda v Klatovech. 1.9.1993 předal koncern Škoda mateřskou školu školskému úřadu a MŠ dostala č.p. 830/III., ul. Karafiátová Mateřská škola Karafiát.

V roce 1998 proběhla rekonstrukce přípravny jídla, které se začalo dovážet ze ŠJ při MŠ Luby. Od ledna 2003 je MŠ Karafiát odloučeným pracovištěm právního subjektu Mateřské školy Studentská 601/IV, Klatovy. Mateřská škola nemá vlastní prádelnu. Praní prádla zajišťuje Mateřská škola v Máchově ulici. 

Komplex mateřské školy je tvořen jedním dvoupodlažním pavilonem. V každém patře se nachází třída /využívána jako herna i jako ložnice/, umývárna, WC, šatna dětí a učitelek, kabinety na pomůcky a přípravná kuchyňka. V komplexu mateřské školy se také nachází kancelář zástupkyně ředitelky pro pracoviště.

V naší mateřské škole soustřeďujeme děti z blízkého okolí a vesnic. Rodiče, dovážející děti z Klatov, mají možnost využít městskou dopravu č. 2, která má zastávku blízko MŠ. Mateřská školy má kapacitu 56 dětí. Pracují zde 4 učitelky, 2 asistentky pedagoga a 2 provozní zaměstnankyně.

Naše mateřská škola úzce spolupracuje s MŠ Kal, jelikož jsou obě pod vedením jedné zástupkyně ředitelky  Mgr. Jany Hnojské.

K budově mateřské školy patří oplocená školní zahrada s upraveným přírodním terénem. Zahrada MŠ slouží nejen k pohybovému vyžití a rozvoji dětí, ale je místem, kde děti získávají základní poznatky a vědomosti o ekologii a ochraně přírody.

Součástí zahrady naší mateřské školy jsou velké kameny a množství osázené zeleně. Ovocné, listnaté a jehličnaté stromy, okrasné i užitkové keře, květinové záhonky umožňují dětem přímý kontakt s přírodou, slouží k pozorování, bádání a experimentování. Vzrostlé stromy poskytují dostatek stínu a zákoutí pro hru. Zahrada je vybavena dřevěnými herními prvky. Velkou multifunkční prolézačkou, dvouproudovou skluzavkou, vahadlovou houpačkou, houpačkou hnízdo, lanovou pyramidou, pružinovými houpadly, velkým atypickým pískovištěm ohraničeným palisádami a pergolou se stolky a lavičkami.

V r. 2014 jsme za pomoci rodičů pořídili pítko pro děti. Byl vykácen starý živý plot z thújí v horní části zahrady a nahrazen 7 javory babyka, mezi které budou vysázeny keře a starou třešeň nahradily 4 platany s korunami zapěstovanými do tvaru střechy, které budou tvořit přírodní pergolu. Obnovil se prolézací tunel pro děti, který vyhovuje normám.
Obrázek školky
Obrázek školky Obrázek školky

  Obrázek školky Obrázek školky
Změnil se i vzhled sociálního zařízení u obou tříd


Obrázek školky Obrázek školky


Byly zrekonstruovány obě třídy.

Třída Sluníček

Třída berušek


Nové šatnové bloky 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist