O školce

Naše mateřskáškola se nachází na okraji Domažlického předměstí v klidnéčásti Klatov, mezi vilovou a panelovou zástavbou. Je stranou od dopravního ruchu.


Provoz mateřskéškoly byl zahájen 1.9.1965, v nově přistavěné budově pak4.2.1980. Mateřská škola sloužila dětem zaměstnanců ZávoduŠkoda v Klatovech. 1.9.1993 předal koncern Škoda mateřskou školuškolskému úřadu a MŠ dostala č.p. 830/III., ul. Karafiátová Mateřská škola Karafiát.


V roce 1998proběhla rekonstrukce přípravny jídla, které se začalo dovážet ze ŠJ při MŠ Luby.
Od ledna 2003 je MŠ Karafiát odloučenýmpracovištěm právního subjektu Mateřské školy Studentská601/IV, Klatovy. Mateřská škola nemá vlastní prádelnu. Praní prádla zajišťuje Mateřská škola v Máchově ulici.


Od ledna 2017 se stala MŠ Karafiát
Centrem kolegiální podpory ,v rámci projektu Jihočeské Univerzity, Pedagogické fakulty, týkající se čtenářské pregramotnosti .MŠ vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladůdobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod.


Od září 2017 se naše MŠ zapojila do celostátní osvětové a mediální kampaně Celé Česko čte dětem zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti dětí a propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení .


Komplex mateřskéškoly je tvořen jedním dvoupodlažním pavilonem. V každém patřese nachází třída /využívána jako herna i jako ložnice/,umývárna, WC, šatna dětí a učitelek, kabinety na pomůcky apřípravná kuchyňka. V komplexu mateřské školy se také nachází kancelář vedoucí učitelky.


V naší mateřskéškole soustřeďujeme děti z blízkého okolí a vesnic. Rodiče,dovážející děti z Klatov, mají možnost využít městskoudopravu č. 2, která má zastávku blízko MŠ. Mateřská školy mákapacitu 56 dětí. Pracují zde 4 učitelky, 2 asistentky pedagoga a 2 provozní zaměstnankyně.


Naše mateřskáškola úzce spolupracuje s MŠ Kal, jelikož jsou obě pod vedením jedné vedoucí učitelky.


K budověmateřské školy patří oplocená školní zahrada s upravenýmpřírodním terénem. Zahrada MŠ slouží nejen k pohybovémuvyžití a rozvoji dětí, ale je místem, kde děti získávají základní poznatky a vědomosti o ekologii a ochraně přírody.


Součástí zahradyjsou velké kameny a množství osázené zeleně. Ovocné, listnatéa jehličnaté stromy, okrasné i užitkové keře, květinovézáhonky umožňují dětem přímý kontakt s přírodou, slouží kpozorování, bádání a experimentování. Vzrostlé stromyposkytují dostatek stínu a zákoutí pro hru. Zahrada je vybavenadřevěnými herními prvky. Velkou multifunkční prolézačkou,dvouproudovou skluzavkou, vahadlovou houpačkou, houpačkou hnízdo,lanovou pyramidou, pružinovými houpadly, velkým atypickýmpískovištěm ohraničeným palisádami a pergolou se stolky a lavičkami.V r. 2014jsme za pomoci rodičů pořídili pítko pro děti. Byl vykácenstarý živý plot z thújí v horní části zahrady a nahrazen 7javory babyka, mezi které budou vysázeny keře a starou třešeňnahradily 4 platany s korunami zapěstovanými do tvaru střechy,které budou tvořit přírodní pergolu. Obnovil se prolézací tunel pro děti, který vyhovuje normám.Obrázek školky
Obrázek školky Obrázek školky

  Obrázek školky Obrázek školky


Změnil se i vzhled sociálního zařízení u obou třídObrázek školky Obrázek školky


 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist