MŠ Karafiát

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Upozornění pro rodiče - změna výše stravného ve školním roce 2017/2018

20.06.2017

 
Upozorňujeme rodiče na změnu ve výši stravného v MŠ - ke stažení zde.
Prosíme o kontrolu Vašeho limitu inkasa na stravné v MŠ. Děkujeme.
Ikona

Šlapu si to do školky

15.06.2017

 
Výtvarná výstava v atriu KD Družba 21.6.2017 až 7.8. 2017.
Zahájení výstavy 20.6.2017 v 15hod.
Vystoupí děti z pěveckého souboru Sluníčko MŠ Zvoneček a MŠ Koldinova.
Plakátek ke stažení zde.
Ikona

nová videa

01.06.2017

 
Ikona

Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2017/2018

31.05.2017

 
Seznamy registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2017/2018 jsou ke stažení níže:

Ikona

Co nás čeká v měsíci červen 2017

25.05.2017

 
 • 2.6.2017 – DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ MŠ – soutěže pro děti ve spolupráci se studenty Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech , návštěva terapeutického psa Sáry
 • 5.6.2017 – ŠKOLNÍ VÝLET ZÁMEK a HRAD KLENOVÁ, prohlídka, pohádka ,,O drakovi, který se chtěl koupat“
 • 13.6.2017 - POZNÁVACÍ VÝLET PRO PŘEDŠKOLÁKY - ,,Za zvířátky na venkov", výlet do Béšin u Klatov
 • 15.6.2017 – Vystoupení dětí z hudebně-dramatického kroužku na náměstí v Klatovech, akce ,,NA JEDNÉ LODI“ /dopolední hodiny/
 • 19.6.2017 – DIVADLO ÚSMĚV v MŠ, pohádka ,,Cestujeme kolem světa“
 • 21.6.2017 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Kasárnách klatovských dragounů, ukázka vojenské techniky, výcviku… /dopolední hodiny/
 • 22.6.2017 – ,, NÁMOŘNICKÝ DEN" - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY NA ZAHRADĚ MŠ, živá hudba, zpívá Věra Píšová.
Ikona

Upozornění

09.05.2017

 
Zápis do MŠ KAL pro školní rok 2017/2018 bude probíhat v MŠ KARAFIÁT, Karafiátová 830 Klatovy 3 u vedoucí učitelky Mgr. Jany Hnojské.Děkujeme za pochopení
Ikona

Co nás čeká v měsíci květen 2017

24.04.2017

 
 • 3.5.2017 - HUDEBNÍ DIVADLO ŠMITEC V MŠ  - ,,Jeden neobyčejný den Páti a Máti“
 • 4.5.2017 – PLAVÁNÍ /přihlášené děti/
 • 9.5.2017 – DIVADLO ÚSMĚV V MŠ - ,,Jak koťátko zapomnělo mňoukat“
 • 10.5.2017 – ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
 • 11.5.2017 - PLAVÁNÍ /přihlášené děti/
 • 12.5.2017 – DIVADLO ALFA PLZEŇ - ,,Kolíbá se velryba“
 • 15.5.2017 – Představení pro předškoláky ve velkém sále v  ZUŠ Plánická ulice
 • 16.5.2017 – KINO ŠUMAVA - ,,Příhody včelích medvídků“
 • 18.5.2017 - PLAVÁNÍ /přihlášené děti/
 • 22.5.2017 – Návštěva p. uč. Pletichy v MŠ – předškoláci
 • 23.5. 2017 - Společné fotografování dětí
 • 24.5.2017 -  AKCE S RODIČI NA ZAHRADĚ MŠ ,,Putování s indiány“. Začátek v 16.00 hodin. Připravte dětem indiánské oblečení. Program: Náčelník s indiánkou Čilli seznámí děti s indiánským životem a vydají se společně s dětmi na indiánskou stezku /po zahradě MŠ/, kde poznají pravé dobrodružství. Plní tematické úkoly a disciplíny, ty jsou doplněny o tance, které se s indiány naučí. Po úspěšném splnění všech úkolů, se každé z dětí stane indiánem (namalování indiánskou barvou). Všechny děti dostanou malou odměnu. Na závěr celé akce bude zapálen ,,INDIÁNSKÝ OHEŇ" a proběhne společné opékání špekáčků, které si každý přinese z domova. NEZAPOMEŇTE- s sebou: vidlici na opékání, 3 polínka, špekáček, pečivo a papírový tácek). Pití bude zajištěno z MŠ
 • 29.5.2017 - JARNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ ,,SLUNÍČEK“ S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU. Začátek v 15.15 hodin. Po besídce budeme vyrábět s paní Vítovcovou smaltované, kovové přívěšky různých motivů (cena 60,- Kč), nebo náušnice (cena 30,- Kč). Srdečně všechny zveme.
 • 25.5.2017 - DEN LESA NA KLATOVSKÉ HŮRCE - seznámení s významem lesa, ukázka lesních dřevin a živočichů, ukázka lesní techniky a práce v lese, soutěže o ceny
 • 30.5.2017 – JARNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ ,,BERUŠEK“. Začátek v 15.15 hodin. Srdečně všechny zveme
Ikona

Provoz mateřských škol červenec - srpen 2017

29.03.2017

 
Více informací k provozu mateřských škol Klatovy v období červenec - srpen 2017 naleznete v odkazu zde.
Ikona

Co nás čeká v měsíci duben 2017

22.03.2017

 
 • 6. 4. 2017    -  Návštěva knihovny v ZŠ Tolstého ulice - ,,Skřítkové z knihovny"
 • 12. 4. 2017  -   Velikonoční zpívání na náměstí v Klatovech - děti z hudebně-dramatického kroužku Broučci
 • 19. 4. 2017  -  Vystoupení dětí z hudebně-dramatického kroužku Broučci v Domově pokojného stáří ve Václavské ulici
 • 20. 4. 2017 -   Plavání pro přihlášené děti
 • 27. 4. 2017 -   Plavání pro přihlášené děti
 • 28. 4. 2017 - Čarodějnický rej na zahradě MŠ v dopoledních hodinách, opékáníšpekáčků, hudebně-zábavný pořad skupiny DOREMI - ,,Saxana aneb strašidel se nebojíme“. Připravte prosím dětem čarodějnické oblečení. UPOZORNĚNÍ - z důvodu nepřízně počasí se přesouvá do budovy MŠ - nedávejte dětem košťata.
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

16.03.2017

 
více informací zde
Ikona

Nedostatek sněhu - zrušený lyžařský kurs

27.02.2017

 
Jednodenní lyžařský kurs, který měl být 28.2. a 1.3.2017 se z důvodu nedostatku sněhu ruší.
Ikona

Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18

09.02.2017

 
Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18 ke stažení zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci březen 2017

06.02.2017

 
 •  1. 3. 2017    -  lyžování
 • 13. 3. 2017  -   Divadlo DRÁČEK v MŠ - ,,Jak princezna chtěla čarovat“
 • 15. 3. 2017  -  Solná jeskyně – přihlášené děti
 • 22. 3. 2017 -   Solná jeskyně – přihlášené děti
 • 28. 3. 2017 -   CKP 15.00 hodin /viz. pozvánka/
 • 29. 3. 2017 -    Solná jeskyně – přihlášené děti  
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky - pokračování (kromě MŠ Máchova)

02.02.2017

 
info zde
Ikona

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016

23.01.2017

 
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016 pro rodiče dětí, které ve školním roce 2015/2016 měly odklad školní docházky se vydává v týdnu od 23. - 27. 1.na těchto místech:

 •  vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková, sídlící na MŠ Studentská v době od 7. - 15. 30 (pro rodiče z MŠ Studentská, Singrovka, Luby, Máchova a Karafiátova)
 •  hospodářka Libuška Kubíková, sídlící na MŠ Koldinova, po telefonické domluvě na č. 774453202 (pro rodiče z MŠ Koldinova, Pošta, Podhůrecká, Kal).
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky (netýká se MŠ Máchova)

20.01.2017

 
info zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci únor 2017

18.01.2017

 
 • 2. 2. 2017    -    Solná jeskyně /přihlášené děti/
 • 6. 2. 2017    -    Pohádka z polárních krajů ,,Zima v bílém kožíšku“ /v MŠ/
 • 7. 2. 2017    -    Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti
 • 13. 2. 2017  -   Maškarní karneval v MŠ, začátek v 15.30 hodin /ve třídě Berušek/, živá hudba, zpěv p. Věra Píšová. Srdečně všechny zveme. Prosíme maminky o přípravu masky pro děti.
 • 20. 2. 2017  - POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY /CKP/ V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ KARAFIÁT.
  Téma setkání: ,,ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST S OHLEDEM NA ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST“, přizvaný expert - Mgr. Milena Klimešová /speciální pedagog/. Začátek 15.00 hodin ve třídě Sluníček. Srdečně zveme všechny, kdo mají o toto téma zájem.
 • 23. 2. 2017  -  SDS Klatovy – pohádka ,,O Šípkové Růžence“
 • 28.2.2017    -    Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti

Ikona

Školský zákon - povinné předškolní vzdělávání

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017.)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které dosáhnou v daném školním roce tedy do 31. 8. věku 6 let a všechny děti starší).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Povinné předškolní vzdělávání má formu:

a)      pravidelné denní docházky v pracovních dnech (mimo prázdnin)

b)      individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce dítěte, zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze písemně požádat o individuální vzdělávání.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě doma vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád.
Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.
Ikona

Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do ZŠ

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné docházce do ZŠ, a to v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (přesný termín stanoví ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem).

Odklad povinné školní docházky

·       Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte do ZŠ, odloží ředitel příslušné základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

·       Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Kopii o povoleném odkladu školní docházky (ze ZŠ) odevzdají rodiče co nejdříve vedoucí učitelce v mateřské škole, aby se s dětmi počítalo i pro příští školní rok.

Některé zajímavé odkazy:

 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)
 • Co má umět předškolák? - PaedDr. Lena Fábryová, PPP pro Prahu 4, Hostivítova, Praha
 • Odklad školní docházky - (Pedagogicko-psychologická diagnostika), PaedDr. Anna Kucharská, PedFUK
 • http://www.skolazvesela.cz/
 • Ikona

  Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do MŠ

  11.01.2017

   

  (Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

  Zápis do MŠ se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo stanoví ředitel MŠ v dohodě se zřizovatelem. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
   

  © Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
  Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist