Úvodní slovo

Vážení rodiče,

vítejte v naší mateřské školeKARAFIÁT, která Vás po otevření dveří zavede přímo dopohádky. Vstupenkou do našeho pohádkového království neníkouzelný plášť, létající kufr či sedmimílové boty, aletouha hrát si s pohádkou a jejím prostřednictvím se vrátit oněkolik let zpět. Vždyť právě v naší mateřské škole sesnažíme podat dětem pomocnou ruku a prostřednictvím pohádek jeprovést bránou poznání. Jsme mateřská škola, která jespecifická tím, že je zaměřená na rozvoj předčtenářské gramotnosti a práci s pohádkou.<Cílem naší mateřské školy je vždynaplňovat všech 5 P. Porozumění, péči, partnerství, pohodu aprožitek. Snažíme se vytvořit dětem příjemné a pohodovéprostředí s kvalitním předškolním vzděláváním, kdeupřednostňujeme prožitky před samotným výsledkem. Vycházímevždy z potřeb a zájmu dětí, poskytujeme dětem individuálnípéči a snažíme se být jim dobrým partnerem. Proč? Aby se děti v naší mateřské škole cítily jako v P O H Á D C E.
Zastavte proto svůj uspěchaný čas,posaďte se, podejte nám ruku a objevujte společně s námi POHÁDKOVÝ SVĚT naší mateřské školy Karafiát.
_____________________________________________________________________________

Jsme zapojeni do celostátní osvětové a mediální kampaně Celé Česko čte dětem zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti dětí a propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení .


Její součástí je PROJEKT „Babička a dědeček do školky“. 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace:
Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist