Plánované akce mateřské školy

  • Návštěvy SDS v Klatovech

  • Návštěvy KD Družba v Klatovech

  • Návštěva HZS v Klatovech

  • Divadla v mateřské škole /Úsměv, Dráček, Pohoda/

  • Podzimní zamykání zahrady

  • Bramborové tvoření 

  • Návštěva knihovny při ZŠ Tolstého ul,

  • Mikulášská nadílka v MŠ 

  • Vánoční stromeček – zdobení stromečku v KD Družba

  • Vánoční stromeček – zdobení stromečku v mateřské škole

  • Rozsvícení stromečku na zahradě mateřské školy, zpěv koled

  • Vánoční nadílka v mateřské škole

  • Vánoční besídka /pro veřejnost/

  • Zpívání pro seniory

  • Karneval v mateřské škole – s rodiči

  • Čarodějnice – opékání špekáčků, rej a soutěže na zahradě mateřské školy

  • Jarní odemykání zahrady

  • Návštěva 1. tříd ZŠ - předškoláci

  • Vítání občánků na MěÚ v Klatovech

  • Tvoření s maminkou

  • Besídka ke Dni matek /pro veřejnost/

  • Školní výlet

  • Den dětí – ve spolupráci se SZPŠ v KT /soutěže, autíčko se zmrzlinou/

  • Divadlo ALFA Plzeň

  • Sportovní hry – ZŠ Masarykova ulice /prezentace našich sportovců/

  • Rozloučení s předškoláky – výkop

  • Společné fotografování na konci školního roku

  • Oslava MDD /soutěže/

  • Malování na chodník u Domova pro seniory

Aktuálně se doplňuje (pouze orientační plán) 

© Mateřská škola Klatovy 2017 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist