MŠ Karafiát

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Nedostatek sněhu - zrušený lyžařský kurs

27.02.2017

 
Jednodenní lyžařský kurs, který měl být 28.2. a 1.3.2017 se z důvodu nedostatku sněhu ruší.
Ikona

Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18

09.02.2017

 
Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18 ke stažení zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci březen 2017

06.02.2017

 
 •  1. 3. 2017    -  lyžování
 • 13. 3. 2017  -   Divadlo DRÁČEK v MŠ - ,,Jak princezna chtěla čarovat“
 • 15. 3. 2017  -  Solná jeskyně – přihlášené děti
 • 22. 3. 2017 -   Solná jeskyně – přihlášené děti
 • 28. 3. 2017 -   CKP 15.00 hodin /viz. pozvánka/
 • 29. 3. 2017 -    Solná jeskyně – přihlášené děti  
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky - pokračování (kromě MŠ Máchova)

02.02.2017

 
info zde
Ikona

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016

23.01.2017

 
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016 pro rodiče dětí, které ve školním roce 2015/2016 měly odklad školní docházky se vydává v týdnu od 23. - 27. 1.na těchto místech:

 •  vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková, sídlící na MŠ Studentská v době od 7. - 15. 30 (pro rodiče z MŠ Studentská, Singrovka, Luby, Máchova a Karafiátova)
 •  hospodářka Libuška Kubíková, sídlící na MŠ Koldinova, po telefonické domluvě na č. 774453202 (pro rodiče z MŠ Koldinova, Pošta, Podhůrecká, Kal).
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky (netýká se MŠ Máchova)

20.01.2017

 
info zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci únor 2017

18.01.2017

 
 • 2. 2. 2017    -    Solná jeskyně /přihlášené děti/
 • 6. 2. 2017    -    Pohádka z polárních krajů ,,Zima v bílém kožíšku“ /v MŠ/
 • 7. 2. 2017    -    Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti
 • 13. 2. 2017  -   Maškarní karneval v MŠ, začátek v 15.30 hodin /ve třídě Berušek/, živá hudba, zpěv p. Věra Píšová. Srdečně všechny zveme. Prosíme maminky o přípravu masky pro děti.
 • 20. 2. 2017  - POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY /CKP/ V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ KARAFIÁT.
  Téma setkání: ,,ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST S OHLEDEM NA ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST“, přizvaný expert - Mgr. Milena Klimešová /speciální pedagog/. Začátek 15.00 hodin ve třídě Sluníček. Srdečně zveme všechny, kdo mají o toto téma zájem.
 • 23. 2. 2017  -  SDS Klatovy – pohádka ,,O Šípkové Růžence“
 • 28.2.2017    -    Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti

Ikona

Školský zákon - povinné předškolní vzdělávání

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017.)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které dosáhnou v daném školním roce tedy do 31. 8. věku 6 let a všechny děti starší).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Povinné předškolní vzdělávání má formu:

a)      pravidelné denní docházky v pracovních dnech (mimo prázdnin)

b)      individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce dítěte, zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze písemně požádat o individuální vzdělávání.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě doma vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád.
Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.
Ikona

Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do ZŠ

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné docházce do ZŠ, a to v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (přesný termín stanoví ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem).

Odklad povinné školní docházky

·       Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte do ZŠ, odloží ředitel příslušné základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

·       Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Kopii o povoleném odkladu školní docházky (ze ZŠ) odevzdají rodiče co nejdříve vedoucí učitelce v mateřské škole, aby se s dětmi počítalo i pro příští školní rok.

Některé zajímavé odkazy:

 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)
 • Co má umět předškolák? - PaedDr. Lena Fábryová, PPP pro Prahu 4, Hostivítova, Praha
 • Odklad školní docházky - (Pedagogicko-psychologická diagnostika), PaedDr. Anna Kucharská, PedFUK
 • http://www.skolazvesela.cz/
 • Ikona

  Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do MŠ

  11.01.2017

   

  (Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

  Zápis do MŠ se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo stanoví ředitel MŠ v dohodě se zřizovatelem. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
  Ikona

  Přednáška pro rodiče

  06.01.2017

   
  Vážení rodiče.
  V letošním roce nebude probíhat screening předškolních dětí, který prováděla v našich mateřských školách pedagogicko – psychologická poradna (PPP). Screening mapoval zralost předškolních dětí pro vstup do ZŠ, poradna v letošním roce nemá kapacity na tato vyšetření.
  Nově pořádáme ve spolupráci s PPP informační schůzku pro rodiče předškolních dětí. Obsahem schůzky budou informace o legislativních změnách zápisu dětí do ZŠ a o všech oblastech školní zralosti.
  Více informací zde.
  Ikona

  Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole

  02.01.2017

   
  Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2016 si můžete vyzvednout na třídách v termínu od 23. do 27. ledna 2017.
  Ikona

  PF 2017

  21.12.2016

   

  Ikona

  Nabídka práce

  20.12.2016

   
  Hledáme paní uklízečku do MŠ v Kalu na 0,3 úvazku.
  Pracovní doba je dělená od 11. 30 – 13. 00 hod a od 16. 30 – 17. 30 hodin.
  Nástup je možný ihned.
  Bližší informace na telefonu: 776 230 202, 376 391 300.
  Email: info@klatovskeskolky.cz

  Ikona

  Co nás čeká

  20.12.2016

   
  Co nás čeká v měsíci leden 2017

  • 5.1.2017 – Solná jeskyně /přihlášené děti/
  • 12.1.2017– Solná jeskyně /přihlášené děti/
  • 16.1.2017 – Knihovna ZŠ Tolstého ulice 
  • 19.1.2017 – Solná jeskyně /přihlášené děti/
  • 24.1.2017 – Dopolední lyžařský kurz pro přihlášené děti
  • 25.1.2017 – Vítání občánků na MěÚ v Klatovech – Vystoupení dětí z Hudebně-dramatického kroužku Broučci
  • 26.1.2017 – SDS Klatovy ,,Ať žijí strašidla“
  • 30.1. 2017    -  Informační schůzka pro rodiče předškolních dětí (poradce z PPP v Klatovech) v MŠ Sluníčko - začátek 15.30 hodin
  Ikona

  Oprava provozu mateřských škol o vánočních prázdninách:

  30.11.2016

   
  23. 12. 2016 je běžný  provoz na  všech mateřských školách.

  Od  27. 12. 2016 do 30. 12. 2016  budou pro provoz otevřeny:

  • Mateřská škola U Pošty – pro děti z MŠ U Pošty, Koldinova, Máchova, Podhůrecká a Kal.
  • Mateřská škola Národních mučedníků – pro děti z MŠ Národních mučedníků, Studentská, Luby, Karafiátová.  
  Od 2. ledna 2017 je běžný provoz na všech mateřských školách.

  Ikona

  Co nás čeká

  24.11.2016

   
  Co nás čeká v měsíci prosinec 2016

  • 1.12.2016 - "ŽLUTÝ DEN" ve třídě Sluníček /všechny děti z této třídy budou mít v tento den žluté oblečení k zakončení druhého tematického celku/
  • 2.12.2016 - Pohádka ,,MEDVĚDÍ VÁNOCE“ – DIVADLO DRÁČEK V MŠ
  • 5.12.2016 – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
  • 6.12.2016 – Fotografování VČELIČKA – Téma ,,PANÍ ZIMA“
  • 7.12.2016 – DDM KERAMIKA – Glazurování /předškoláci/
  • 12.12.2016 - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEĆKU NA ZAHRADĚ MŠ /akce s rodiči/
  • 14.12.2016 – VÁNOČNÍ BESÍDKA U  BERUŠEK s dílničkou  /15.30 hod/
  • 15.12.2016 – VÁNOČNÍ BESÍDKA U  SLUNÍČEK s dílničkou   /15.30 hod/
  • 19.12.2016 – VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ                               

  Ikona

  Oznámení o otevření mateřských škol o vánočních prázdninách

  16.11.2016

   

  Oznamujeme rodičům, že od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016  budou pro provoz otevřeny:

  • Mateřská škola U Pošty – pro děti z MŠ U Pošty, Koldinova, Máchova, Podhůrecká a Kal.
  • Mateřská škola Národních mučedníků – pro děti z MŠ Národních mučedníků, Studentská, Luby, Karafiátová.   
  Od 2. ledna 2017 je běžný provoz na všech mateřských školách.

  Ikona

  provoz v MŠ v pátek 18.11.2016

  16.11.2016

   
  V pátek 18. 11. 2016 je běžný provoz na všech mateřských školách. 
  Ikona

  Materiály z přednášky o vši dětské

  01.11.2016

   


  Materiály z přednášky o vši dětské naleznete zde.

   

  © Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
  Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist