Zápis do MŠ - školní rok 2021/2022

Ikona datum 23.04.2021    

Zápis do MŠ - školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Klatovy bude probíhat od 3. 5. do 14. 5. 2021 distančně, bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole formou elektronického zápisu.

V Klatovech máme jeden právní subjekt devíti mateřských škol. K zápisu si vyberte jakoukoliv mateřskou školu, neřešíme spádovost jednotlivých částí města. Nabízíme širokou pestrost předškolního vzdělávání včetně dvou tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (MŠ Sluníčko a MŠ Koldinova), mateřské školy pracující podle programu Začít spolu (MŠ Koldinova), třídu s prvky waldorfské pedagogiky (MŠ Zvoneček), třídu pro dvouleté děti (MŠ Studentská). Podívejte se na webové stránky jednotlivých pracovišť a na článek ,,Informace k zápisu“ ze dne 23. 3. 2021


Postup elektronického zápisu do MŠ:

  1. Přihlaste se k zápisu.

JAK? – klikněte na odkaz pod Vámi vybranou mateřskou školou a vyplňte údaje potřebné k registraci. Přihlášku podejte jen na jednu z mateřských škol.

KDY? – registrace přihlášek k zápisu je možná od 26. 4. 2021

Na Vámi uvedený e mail bude zaslána automatická odpověď.

CO BUDE OBSAHOVAT?

  • registrační číslo Vaší žádosti

  • předvyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  1. Žádost o přijetí vyplňte buď přímo v aplikaci, nebo prostřednictvím odkazu ve Vašem e-mailu. Žádost nechte potvrdit od lékaře, pořiďte si kopii rodného listu dítěte.

  2. Od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 bude možno vyplněnou a potvrzenou přihlášku spolu s kopií rodného listu dítěte odevzdat v MŠ, na kterou se hlásíte.

JAK? Vyberte si jeden ze způsobů předání:

  • datovou schránkou: e65ksv7

  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem

  • poštou na adresu vybrané MŠ

  • vhozením do schránky MŠ nebo do připravené krabice u označených dveří v areálu MŠ v době od 8. 00 – 12. 00 (pouze v pracovní dny)

UPOZORNĚNÍ:

Pokud nemáte možnost elektronicky zapsat své dítě do mateřské školy, domluvte se telefonicky, nebo osobně na dalším postupu se zástupkyněmi pro jednotlivá pracoviště.


Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna na www.klatovskeskolky.cz a vývěsce Vámi vybrané MŠ nejpozději 2. 6. 2021. Zároveň zveřejníme termíny schůzek se zákonnými zástupci nově přijatých dětí. Účast na schůzce je nutná!

PROČ? – Obdržíte další důležité doklady nutné k nástupu Vašeho dítěte do MŠ.


POTŘEBUJETE PORADIT?

Napište dotaz na info@klatovskeskolky.cz, nebo volejte na tel. č. 376 347 790 nebo 776 230 202.Odkazy na registraci k zápisu:


 
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist