MŠ Koldinova

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do ZŠ

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné docházce do ZŠ, a to v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (přesný termín stanoví ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem).

Odklad povinné školní docházky

·       Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte do ZŠ, odloží ředitel příslušné základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

·       Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Kopii o povoleném odkladu školní docházky (ze ZŠ) odevzdají rodiče co nejdříve vedoucí učitelce v mateřské škole, aby se s dětmi počítalo i pro příští školní rok.

Některé zajímavé odkazy:

 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)
 • Co má umět předškolák? - PaedDr. Lena Fábryová, PPP pro Prahu 4, Hostivítova, Praha
 • Odklad školní docházky - (Pedagogicko-psychologická diagnostika), PaedDr. Anna Kucharská, PedFUK
 • http://www.skolazvesela.cz/
 • Ikona

  Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do MŠ

  11.01.2017

   

  (Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

  Zápis do MŠ se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo stanoví ředitel MŠ v dohodě se zřizovatelem. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
  Ikona

  Přednáška pro rodiče

  06.01.2017

   
  Vážení rodiče.
  V letošním roce nebude probíhat screening předškolních dětí, který prováděla v našich mateřských školách pedagogicko – psychologická poradna (PPP). Screening mapoval zralost předškolních dětí pro vstup do ZŠ, poradna v letošním roce nemá kapacity na tato vyšetření.
  Nově pořádáme ve spolupráci s PPP informační schůzku pro rodiče předškolních dětí. Obsahem schůzky budou informace o legislativních změnách zápisu dětí do ZŠ a o všech oblastech školní zralosti.
  Více informací zde.
  Ikona

  Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole

  02.01.2017

   
  Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2016 si můžete vyzvednout na třídách v termínu od 23. do 27. ledna 2017.
  Ikona

  PF 2017

  21.12.2016

   

  Ikona

  Nabídka práce

  20.12.2016

   
  Hledáme paní uklízečku do MŠ v Kalu na 0,3 úvazku.
  Pracovní doba je dělená od 11. 30 – 13. 00 hod a od 16. 30 – 17. 30 hodin.
  Nástup je možný ihned.
  Bližší informace na telefonu: 776 230 202, 376 391 300.
  Email: info@klatovskeskolky.cz

  Ikona

  Oprava provozu mateřských škol o vánočních prázdninách:

  30.11.2016

   
  23. 12. 2016 je běžný  provoz na  všech mateřských školách.

  Od  27. 12. 2016 do 30. 12. 2016  budou pro provoz otevřeny:

  • Mateřská škola U Pošty – pro děti z MŠ U Pošty, Koldinova, Máchova, Podhůrecká a Kal.
  • Mateřská škola Národních mučedníků – pro děti z MŠ Národních mučedníků, Studentská, Luby, Karafiátová.  
  Od 2. ledna 2017 je běžný provoz na všech mateřských školách.

  Ikona

  Oznámení o otevření mateřských škol o vánočních prázdninách

  16.11.2016

   

  Oznamujeme rodičům, že od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016  budou pro provoz otevřeny:

  • Mateřská škola U Pošty – pro děti z MŠ U Pošty, Koldinova, Máchova, Podhůrecká a Kal.
  • Mateřská škola Národních mučedníků – pro děti z MŠ Národních mučedníků, Studentská, Luby, Karafiátová.   
  Od 2. ledna 2017 je běžný provoz na všech mateřských školách.

  Ikona

  provoz v MŠ v pátek 18.11.2016

  16.11.2016

   
  V pátek 18. 11. 2016 je běžný provoz na všech mateřských školách. 
  Ikona

  Materiály z přednášky o vši dětské

  01.11.2016

   


  Materiály z přednášky o vši dětské naleznete zde.

  Ikona

  Přednáška - výskyt vši vlasové u dětí předškolního věku

  26.10.2016

   

  Vážení rodiče, 

  srdečně Vás všechny zveme v pondělí  31. 10. v 16 hodin do MŠ Studentská (hnědá třída), na přednášku Výskyt vši vlasové u dětí předškolního věku.

  MuDr E. Nová a MuDr A. Kubátová z Krajské hygienické stanice Vás seznámí s možnostmi prevence a likvidace vši vlasové, diskutovat budeme o právech a povinnostech rodičů i mateřské školy.

  Přednáška je určena pro rodiče všech mateřských škol v Klatovech.


  Ikona

  Organizace školního roku 2016/2017

  06.10.2016

   
  Více informací k organizaci školního roku 2016/2017 naleznete zde.
  Ikona

  Přání

  30.06.2016

   
  Přejeme všem dětem, rodičům i pedagogům krásné prázdniny plné pohody, klidu a spokojenosti.
  Ikona

  Akce na měsíc červen

  30.05.2016

   

   1.6.2016     výlet vlakem do Lub - zpět pěšky krásnou jarní přírodou

                      netradiční  oslava Dne dětí

   9.6.2016     účast dětí na Sportovních hrách - dopoledne na hřišti ZŠ Masarykova

  14.6.2016    školní  výlet autobusem na hrad Klenová

  16.6.2016    akce s rodiči v MŠ - Rozloučení s předškoláky - zábavné odpoledne na školní zahradě,                       spojené s pasováním předškoláků na školáky

  Ikona

  Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2016/2017

  09.05.2016

   
  Seznamy registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2016/2017 jsou ke stažení zde.
  Ikona

  Vyhlášení zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017

  11.04.2016

   
  Vyhlášení zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017naleznete zde.
  Ikona

  Informace pro rodiče k výběru mateřské školy

  06.04.2016

   
  Vážení rodiče,
  více informací k výběru mateřské školy naleznete zde
  Ikona

  Provoz mateřských škol červenec - srpen 2016

  06.04.2016

   

  V období od  1. 7. do 31. 7. 2016 budou v provozu pracoviště:
  MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Národních mučedníků, Luby, Sobětice a U Pošty  
  MŠ Podhůrecká - pro děti z MŠ Kal, Máchova, Karafiátová a Koldinova

  V období od 1. 8. do 28. 8. 2016 budou v provozu pracoviště
  :
  MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Nár. mučedníků, Luby, Sobětice a U Pošty
  MŠ Máchova – pro děti z MŠ Máchova, Podhůrecká, Koldinova, Kal a  Karafiátová

  Od 29. 8. 2016 budou pro děti, přihlášené k prázdninovému provozu otevřena všechna pracoviště. Zahájení školního roku pro všechny děti je ve čtvrtek 1. 9. 2016   

  Upozornění na platbu školného:
  V měsíci červenci a srpnu, v době omezení provozu platí úplatu pouze děti, které do MŠ docházejí. Ostatní děti jsou osvobozeny. Dítě, které se v těchto měsících zúčastní předškolního vzdělávání alespoň jeden den, školné platí.

  Ikona

  Akce naší školky na DUBEN 2016

  30.03.2016

   
   1. 4. 2016          2. lekce předplavecké výchovy v krytém bazénu v Klatovech
   5. 4. 2016          vystoupení pěveckého sborečku  „Sluníčko“ v Domově pokojného stáří
   8. 4. 2016          3. lekce předplavecké výchovy v krytém bazénu v Klatovech
  12. 4. 2016          zápis do mateřské školy ve třídě „Berušky“
  14. 4. 2016          Saunováček - saunování dětí v hotelu Centrál
  15. 4. 2016          4. lekce předplavecké výchovy v krytém bazénu v Klatovech
  20. 4. 2016          dopolední cvičení dětí v sokolovně
  22. 4. 2016          5. lekce předplavecké výchovy v krytém bazénu v Klatovech
  27. 4. 2016          dopolední cvičení dětí v sokolovně
  28. 4. 2016          Saunováček - saunování dětí v hotelu Centrál
  Ikona

  Akce naší školky na březen 2016

  01.03.2016

   
  • 3.3.2016              SAUNOVÁČEK - saunování dětí v hotelu Centrál pod vedením odborných instruktorů
  • 4.3.2016              pohádka v MŠ - VELIKONOCE - ANEB JARO VÍTEJ
  • 15.3.2016            vystoupení pěveckého sborečku  Sluníčko v hotelu Rozvoj
  • 16.3.2016            cvičení dětí v sokolovně - dopoledne
  • 17.3 2016            SAUNOVÁČEK
  • 18.3.2016            1. lekce předplavecké výchovy našich dětí v krytém bazénu v Klatovech
  • 23.3.2016            dopolední cvičení v sokolovně vystoupení sborečku Sluníčko na velikonočních trzích na náměstí v Klatovech v 10.15 hod.
  • 31.3.2016            SAUNOVÁČEK
   

  © Mateřská škola Klatovy 2017 - všechna práva vyhrazena
  Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist