Program Začít spolu

Program Začít spolu znamená legalizaci našich alternativních cest a snažení, které jsou v souladu s hlavními cíli, obsahem a podmínkami RVP PV. Je orientovaný na dítě, jako individuální osobnost , vychází z Komenského díla „ Škola hrou“.Hlavní záměry programu Začít spolu


 • Podporování společného vzdělávání s rozdílnou úrovní schopností dětí

 • Podporování společného vzdělávání dětí z různých sociokulturních skupin, dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace a inkluze

 • Individuální přístup ke každému jedinci

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů

 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování, vnímání změn, k volbě a odpovědnosti

 • Být tvůrčí a mít představivost

 • Týmová práce pedagogů a dětí, společné plánování v CA

 • Systematičnost v plánování a uspořádání CA

 • Vytváření společných pravidel třídy, práce s nimi a jejich dodržování

 • Otevřenost a důvěra v člověka

 • Reálné činnosti v plánování dne

 • Sdílení zájmu a odpovědnosti vůči místu, zemi a prostředí, ve kterém žijeme

 • Integrované učení hrou a plánovanými činnostmi v CA, pozorování

 • Rozvíjení kreativity a týmová spolupráce učitelů, rodičů a veřejnosti

 • Aktivní účast rodičů na provozu mateřské školy

 • Podporování profesního a osobního růstu pedagogů

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist