Příprava na ZŠ

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21.století.

Připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné.

Veškeré aktivity v průběhu dne jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností v CA i mimo nich.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Celý pobyt dítěte v mateřské škole by měl být komplexním vzdělávacím působením, ve kterém učitelka stále cílevědomě působí na dítě a rozvíjí jeho individuální potenciality.


Centra aktivit – CA jsou různě tematicky zaměřena.

Knihy a písmena – slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení, psaní, k podpoře rozvoje prvopočáteční gramotnosti u dětí.

Děti mají k dispozici tužky, pera, pastelky,lepidla, kancelářské sponky, raznice, papíry linkované i nelinkované.

 • Činnosti zaměřené na prohlížení knih a obrázků

 • Nabízíme knihy různých typů a žánrů, tvarů a rozměrů

 • Karty se slovy, skládačky z písmen a číslic

 • Písmenkové puzzle, písmena z různých materiálů (papír, molitan,pryž)

 • Pracovní listy

 • CD s pohádkami, písničkami

 • Albi tužku a tematické knihy

Manipulační a stolní hry – je zaměřeno na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů, číslic.

Pro příprava na školní matematiku je potřeba vytvářet zkušenosti, tvořit představy, umět naslouchat, umět si představovat, pomáhat si obrázkem. K tomu nám slouží různé hry a činnosti. Třídění, porovnávání,určování počtu, časové uspořádámí, orientace v prostoru.

 • Přírodniny na počítání

 • Různobarevné geometrické tvary, číslice, pexesa, puzzle, skládanky, hlavolamy, rébusy

 • Korálky, mozaiky, magnetky, stavebnice, společenské hry

 • Pomůcky pro rozvoj smyslů


Každé dítě má své portfolio, kam si zakládá svoje pracovní listy, své obrázky a jiné výrobky. Příprava probíhá i během odpočinku dětí, kdy pro nespavé děti jsou připraveny klidové činnosti různě tematicky zaměřené.

Důležitá a přínosná je i spolupráce se školním speciálním pedagogem.


 

© Mateřská škola Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist