Personální obsazení

Pedagogičtí pracovníci:
Zástupkyně ředitelky pro pracoviště
Hana Krátká 

Třída Sluníčka
Třídní učitelky:
Barbora Feitová
Hana Křížová
Marcela Weinfurterová – asistentka pedagoga

Třída Kytičky
Třídní učitelky:
Marcela Kováříková
Hana Krátká

Třída Berušky
Třídní učitelky:
Bc. Zdeňka Prosnerová
Irena Žatková
Asistentka pedagoga: Marcela Skřivánková

Třída Včeličky
Třídní učitelky:
Zdeňka Černá
Romana Fialová
Blanka Edlová – asistentka pedagoga

O pořádek a čistotu se starají
Jana Hovorková
Romana Matějková

Stravování:
Vedoucí školní jídelny
Zdeňka Matoušová

Kuchařky:
Lenka Kolcunová
Marcela Martinová 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist