Personální obsazení


V MŠ pracuje 7 kvalifikovaných učitelek, 1speciální pedagog, 2 asistentky pedagoga.
Součástí našeho kolektivu jsou  2 provozní pracovnice, 2 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny.
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Zástupkyně ředitelky pro toto pracoviště vytváří optimální podmínky pro další aktivní sebevzdělávání jednotlivých pedagogů.
Služby učitelů jsou organizovány tak, aby vždy při všech činnostech byla zajištěna optimální pedagogická péče. Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně v rozsahu dvou a půl hodiny. 


 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist