O školce | Mateřská škola Klatovy

O školce

Naše mateřská škola má dlouholetou tradici, byla otevřena již v roce 1961.
Nachází se v jednopatrové budově obklopena velkou zahradou se vzrostlými stromy a keři. Zahrada se průběžně  dovybavuje herními a sportovními prvky, které umožňují celoroční využití dětí při pobytu venku.

O letošních prázdninách pokračovala rekonstrukce další třídy v naší mateřské škole, a to I.třídy Sluníčko.

Byla provedena nová výmalba, proběhla výměna podlahových krytin a části nábytku. Na míru byly vyrobeny skříně na lůžkoviny a nábytek do herny v této třídě.

Byla dokončena II.etapa rekonstrukce školní kuchyně v budově MŠ.Ve školce máme 4 heterogenní třídy, liší se nejen názvem, ale i zaměřením, každá třída má svoji hernu, koupelnu i WC.
IV.třída Včeličky, je třídou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, má samostatný, bezbariérový přístup ze zahrady.

Od 01.01.2003 jsme součástí právního subjektu mateřských škol z Klatov a blízkého okolí, ředitelkou je paní Mgr. Jitka Luňáková, zřizovatelem je město Klatovy.

Našim cílem je individuální rozvoj každého jedince po stránce psychické , fyzické i sociální.
Vést dítě tak, aby se na konci předškolního období stalo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, zvládající nároky každodenního života.

Vytváříme podmínky pro inkluzivní vzdělávání, zařazení dětí se speciálními  potřebami do běžného života. Mateřskou školu považujeme za místo, kde se setkávají děti s různými odlištnostmi, z různých sociokulturních skupin a učí se vzájemně respektovat.
Usilujeme o to, aby každý, kdo k nám přijde pocítil přátelskou atmosféru , radost a důvěru, aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i rodičům.

V naší MŠ realizujeme program „Začít spolu“, ve třech běžných třídách.

Změní se organizace dne a plánování. Hry a činnosti se přesunou do Center aktivit, pracovních koutků, které umožňují tvůrčí práci jednotlivcům či skupině. Dětí se učí svoji práci a činnosti plánovat, dokončit je a nést za ně odpovědnost. Udržují pořádek v CA.
Mají možnost volby, samostatně se rozhodnou, které CA si vyberou, jakou nabízenou činnost zvolí a jak jí budou realizovat.
Jednotlivá CA – Ateliér, Dílna, Domáctnost, Knihy a písmena, Manipulační a stolní hry,  Pokusy a objevy, Voda a písek, Hudba, Pohyb a dramatika, Školní zahrada.
Den ve školce začíná pro děti a rodiče tzv. Ranním úkolem – cílem je, aby si rodiče rozvrhli ranní program tak, aby svému dítěti usnadnili vstup do třídy bez spěchu a stresu, měli čas s ním úkol splnit. Důležitá je i spolupráce rodiny a školy, rodiče se tak seznamují s činnostmi dne ve třídě.

 
 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist