O školce

Naše mateřská škola má dlouholetou tradici, byla otevřena již v roce 1961.                         
Je součástí právního subjektu Mateřská škola Klatovy, Studentská 601.

Nachází se v jednopatrové budově obklopena velkou zahradou se vzrostlými stromy a keři.
Budova naší školky je celkově zateplena s novou výraznou fasádou.                                        
Všechny třídy mají nový nábytek, nově zrekonstruované koupelny a WC, aby odpovídaly hygienickým a bezpečnostním normám a požadavkům.                                                            
Zahrada je vybavena herními a sportovními prvky, které umožňují celoroční využití dětem při pobytu venku. Součástí zahradní plochy jsou vyvýšené záhony, kde s dětmi pěstujeme bylinky a jednoduché nenáročné rostliny, a tak rozvíjet jejich motorické dovednosti, pronikáme do vztahů a souvislostí v přírodě odpovídající dětským schopnostem a možnostem s ohledem na roční dobu, vývoj rostlin a živočichů.

Ve školce máme 4 heterogenní třídy, liší se nejen názvem, ale i zaměřením, každá třída má svoji hernu, koupelnu i WC.
IV.třída Včeličky, je třídou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, má samostatný, bezbariérový přístup ze zahrady.

Našim cílem je individuální rozvoj každého jedince po stránce psychické, fyzické i sociální.Vést dítě tak, aby se na konci předškolního období stalo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, zvládající nároky každodenního života.

Vytváříme podmínky pro inkluzivní vzdělávání.  Mateřskou školu považujeme za místo, kde se setkávají děti s různými odlišnostmi, z různých sociokulturních skupin a učí se vzájemně respektovat.
Usilujeme o to, aby každý, kdo k nám přijde, pocítil přátelskou atmosféru, radost a důvěru, aby se u nás líbilo nejen dětem, ale i rodičům.

V naší MŠ realizujeme program „Začít spolu“, ve třech běžných třídách.

Denní program má vyvážený poměr času aktivity a klidu. Je pružný a přiměřený věku dětí.
Hry a činnosti probíhají v Centrech aktivit( CA). Jsou to pracovní koutky, které umožňují tvůrčí práci jednotlivcům či skupině. Dětí se učí svoji práci a činnosti plánovat. 
Mají možnost volby, samostatně se rozhodnou, které CA si vyberou, jakou nabízenou činnost zvolí, jak jí budou realizovat a s kým.

Jednotlivá CA – Ateliér, Dílna, Domácnost, Knihy a písmena, Manipulační a stolní hry,  Pokusy a objevy, Voda a písek, Hudba, Pohyb a dramatika, Školní zahrada.

Den ve školce začíná pro děti a rodiče tzv. Ranním úkolem – cílem je, aby si rodiče rozvrhli ranní program tak, aby svému dítěti usnadnili vstup do třídy bez spěchu a stresu, měli čas s ním úkol splnit. Důležitá je i spolupráce rodiny a školy, rodiče se tak seznamují s činnostmi a programem konkrétního dne ve třídě.


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist