Třída Včeličky

TVP – Aby nám spolu bylo dobře

V letošním školním roce byla nově zřízena  třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které se vzdělávají formou skupinové intagrace, na základě individuálních vzdělávacích plánů, které jsou „ šité na míru“ konkrétnímu dítěti se souhlasem zákon.zástupce a na doporučení SPC nebo PPP. Ve třídě je velmi široké spektrum postižení, lehká i středně těžká mentální reterdace, ADHD, poruchy chování,
tělesné postižení na bázi DMO, kombinovaná postižení.
Našim záměrem je inkluzivní vzělávání v rámci školy, aby děti společně poznávaly svět se svými kamarády, bez rozdílu toho, jaký kdo je. Aby se tu cítily bezpečně a spokojen

 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist