Třída Včeličky

Učitelky

Bc. Zdeňka Černá – učitelka MŠ se vzděláním v oboru speciální pedagogiky
Romana Fialová - učitelka MŠ se vzděláním v oboru speciální pedagogiky
Asistentka pedagoga: Blanka Edlová

Motto:

„ Proto jsou mosty přes řeku, aby měl člověk blíž k člověku.“


Třída je určena pro děti s nerovnoměrným či opožděným vývojem, pro děti, u kterých je podezření nebo již diagnostikovaný autismus, opožděný mentální vývoj, vady sluchu, zraku, ADHD (poruchy chování a pozornosti), opožděný vývoj řeči či vývojovou dysfázii.


Co třída nabízí:
  • individuální přístup, malý kolektiv dětí na třídě, spolupráci s dalšími odborníky
  • plnohodnotné vzdělávání jako na běžných třídách obohacené o speciální metodya přístup
  • speciální technické i didaktické pomůcky a vybavení třídy
  • třída je provozně propojena s ostatními třídami a umožňuje společný pobyt i plynulý přechod do třídy běžného typu

TVP – Stavíme mosty

Název vzdělávacího programu "Stavíme mosty" představuje snahu o odstraňování bariérv přístupu ke vzdělání bez ohledu na tělesné možnosti a duševní schopnosti dítěte. Vyjadřujei záměr poskytnout dětem vzdělání především v takových oblastech, které vedouk porozumění a dorozumívání mezi lidmi navzájem, k samostatnosti v oblasti praktických dovedností a sebeobsluhy.

 

© Mateřská škola Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist