Vítáme Vás v naší školce

Provozní doba MŠ je od 6.15 – 16.45 hod.


Organizace dne s programem „Začít spolu“

Pružný denní program strukturuje každodenní činnosti, tvoří běžný denní řád, který umožňuje jejich volný a plynulý průběh, dopřává dostatek času na realizaci činností a jejich dokončení.


Časový harmonogram

6.15 - 7.15 hod. Příchod do MŠ, děti se scházejí v jedné třídě, Volná hra, skupinové či individuální činnosti dle samostatného výběru dětí i v CA

    Společný ranní úkol – rodiče si přečtou zadání na tabuli


7.15 – 9.00 hod. Rozcházení dětí do svých tříd, volné hry a činnosti v CA

    Ranní úkol – činnosti v souladu s tématem dne, týdne, děti jsou motivovány hned při vstupu do třídy na pozdější činnosti ve třídě i v CA


9.00 hod. Dopolední svačina - hygiena, svačina


9.15. –10.00 hod Ranní kruh a činnosti v CA

Tvar kruhu symbolizuje partnerství, společné sdílení zážitků, seznámení s tématem dne, se zadáním v CA. Je to ranní rituál stále se opakující. Děti se samostatně rozhodnou, jakou činnost a kde a s kým chtějí realizovat, za své rozhodnutí nesou zodpovědnost. Hry a činnosti v CA podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování. Pracují svým tempem a mají dostatek času na jeho dokončení. Po ukončení činností v CA prezentují a hodnotí svoji práci před skupinou dětí v tzv. Hodnotícím kruhu. Je to důležitý prvek sebereflexe, rozvíjení slovní zásoby a kultivují se sociální vztahy.


10.00 – 12.00 hod. Pobyt venku – spontánní dětské pohybové aktivity na školní zahradě i mimo ni, poznávání okolí školky na tematických vycházkách, vycházky do nedalekých lesoparků. Pedagogickým záměrem je poskytnout dostatek podnětů pro všestranný rozvoj dětské osobnosti a zdravého životního stylu. Důraz je kladen na bezpečnost dětí.


12.00 – 12.30 hod. Oběd – hygiena, sebeobsluha a samostatnost při stolování, jíst v klidu a pohodě,kultura stolování, mít možnost volby porce


12.30 – 14.15 hod. Odpočinek a jeho alternativy – spánek, relaxace na lůžku, klidové činnosti pro nespavé děti = respektování individuálních potřeb dětí


14.15 – 16.45 hod. Odpolední svačina, odpolední činnosti a odchod dětí domů volné hry a činnosti dle vlastního výběru, práce v CA na dané téma, sezonní pobyt na školní zahradě a aktivity s ním spojené


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist