Program Začít spolu v naší MŠ


Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku.
Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrovanému učení, inkluzi dětíse speciálními potřebami, partnerství školy a rodiny v oblasti výchovy a vzdělávání.
Zaměřuje se na rozvíjení těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné (schopnost přijímat změny, aktivně se s nimi vyrovnávat, samostatně kriticky myslet, umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost, samostatně a efektivně se učit, dokázat spolupracovat, být tolerantní k individuálním a etnickým odlišnostem).Realizace programu Začít spolu, znamená, že:
  • den v MŠ začínáme ranním úkolem, před vstupem do třídy pracují dětis rodiči.
  • důraz je kladen na účast rodiny.
  • prostor tříd a heren je rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci.
  • tyto části se nazývají Centra aktivit.
  • důraz je na individuální přístup ke každému dítěti.
  • děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánovaných činností, center aktivit a pozorování.Ranní úkolCentrum aktivit – pracovní koutky: ATELIÉR
<Centrum aktivit – pracovní koutky: DOMÁCNOST
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist