Program Začít spolu v naší MŠ

,,Chcete se seznámit s programem Začít spolu?"
Pusťte si toto krátké video zde.
Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku.

Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrovanému učení, inkluzi dětíse speciálními potřebami, partnerství školy a rodiny v oblasti výchovy a vzdělávání.

Zaměřuje se na rozvíjení těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné (schopnost přijímat změny, aktivně se s nimi vyrovnávat, samostatně kriticky myslet, umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost, samostatně a efektivně se učit, dokázat spolupracovat, být tolerantní k individuálním a etnickým odlišnostem).


Realizace programu Začít spolu, znamená, že:

  • den v MŠ začínáme ranním úkolem, před vstupem do třídy pracují děti s rodiči.
  • důraz je kladen na účast rodiny.
  • prostor tříd a heren je rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci.
  • tyto části se nazývají Centra aktivit.
  • důraz je na individuální přístup ke každému dítěti.
  • děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánovaných činností, center aktivit a pozorování.

Ranní úkol

Centrum aktivit – pracovní koutky: ATELIÉR


Centrum aktivit – pracovní koutky: DOMÁCNOST


Centrum aktivit – pracovní koutky: KNIHY A PÍSMENA


Centrum aktivit – pracovní koutky: STOLNÍ A MANIPULAČNÍ HRY


Centrum aktivit – pracovní koutky: DÍLNA

Centrum aktivit – pracovní koutky: POKUSY A OBJEVY

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist