Co dětem ještě nabízíme v naší školce...

Zpíváme a tancujeme v našem školním sborečku SLUNÍČKO

Kdy? 1x za týden ve třídě Sluníčko Pod vedením paní učitelky Míši Hnojské a hudebního doprovodu paní učitelky Zdeňky Kantnerové Od září 2016 je sbor složen s dětí z MŠ Koldinova a MŠ Zvoneček Cíl: rozvíjení hudebně pohybových a rytmických dovedností dětí od 4 -7 let


Kreslíme a malujeme ve výtvarníku Lentilka

Kdy?1x za 14 dní ve třídě Sluníčko pod vedením paní učitelky Aleny Kopačkové Cíl:rozvíjení výtvarných dovedností a estetického cítění dětí ve věku od 5 – 7 let, za používání netradičných technik a materiálů


Cvičíme a dovádíme…= Hravé cvičení

Kdy? 1x za měsíc ve velkém sále klatovské sokolovny po celý školní rok, v dopoledních hodinách se střídají všechny třídy naší MŠ Cíl: zdokonalování pohybových dovedností dětí, získávání zkušeností při cvičení na tělovýchovných nářadí a s novým náčiním ve velkém prostoru tělocvičny Od září 2016 jsme se zapojili do pohybového projektu ČOS Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky


Na podzim či na jaře chodíme do solné jeskyně

Kdy? 1x týdně po dobu 5 týdnů, po třídách , dle uvážení třídních učitelek Cíl: prevence předcházení respiračních onemocnění u dětí i dospělých


Předplavecká výchova – učíme se hravou formou základům plavání

Kdy? Na jaře 1x týdně po dobu 5 týdnů tzv. 5 lekcí v krytém bazénu v Klatovech, placená služba s instruktorem plavání na objednávku pro děti 5 – 6 leté Cíl: základy předplavecké výchovy, otužování dětí, odbourávání ostychu z vody


 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist