Co dětem ještě nabízíme v naší školce...

Cvičíme a dovádíme…= Hravé cvičení
Kdy? 1x za měsíc ve velkém sále klatovské sokolovny po celý školní rok. 
 Dopoledne. Všechny třídy naší MŠ.
Cíl: zdokonalování pohybových dovedností dětí, 
získávání zkušeností při cvičení na  nářadí, s novým náčiním ve velkém prostoru tělocvičny.

Polodenní  vycházky
Kdy: Pravidelně 1x za týden.
Dopoledne, s ohledem na počasí a roční dobu.
Cíl: Zajistit dětem častější pobyt v přírodě, překonávání přírodních překážek a pestrou nabídku aktivit, při kterých získávají praktické dovednosti.
Poznávat své město i jeho blízké okolí.

Předplavecká výchova – učíme se hravou formou základům plavání
Kdy? Na jaře 1x týdně po dobu 5 týdnů tzv. 5 lekcí v krytém bazénu v Klatovech, placená služba s instruktorem plavání na objednávku  pro děti 5 – 6 leté.
Cíl: základy plavání, otužování dětí, odbourávání ostychu z vody.

Lyžařská škola Martina Klasny
Kdy? Leden, únor – zimní měsíce podle aktuálních sněhových podmínek.                                
Dopoledne na Šumavě, doprava autobusem tam i zpět. 
Placená aktivita  s instruktory lyžování.
Cíl: získat základy lyžování hravou formou.

Pohybový projekt hokejového svazu Klatovy„ Cvičíme s Lvíčkem“                                   Pro předškoláky po celý školní rok.                                                                                     Kdy? 1x týdně s profesionálním hokejovým trenérem.                                                             Kde: Dle počasí venku, v tělocvičně a na zimním stadionu.                                                      Cíl: Pestrá nabídka pohybových aktivit, získání zkušeností i se zimními sporty. 

Polytechnická centrum  na SPŠS v Klatovech                                                                     Kdy? 1x za měsíc                                                                                                                    Cíl: rozvíjení technické představivosti, tvůrčího myšlení, technické gramotnosti, poznávání přírodních zákonitostí, vytrvalost, cílevědomost, kooperace. 

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist