Ředitelství mateřských škol

Vítáme vás v ředitelství mateřských škol Klatovy. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Omezení vstupu do MŠ Národních mučedníků

17.09.2021

 
Vážení rodiče,
v týdnu od 20. 9.  do 24 .9. 2021 nebude možné z důvodu probíhajících oprav chodníků  používat vstup z ulice Národních mučedníků. Pro příchod do MŠ použijte vrata z ulice Žižkova, nebo vrátka z ulice Šmeralova.
Za vzniklé komplikace se omlouváme.
Ikona

Opravy chodníku před MŠ Národních mučedníků

10.09.2021

 
Vážení rodiče, v pondělí 13. 9. 2021 budou zahájeny opravy chodníků a komunikace před MŠ Národních mučedníků a Maškově ul.. Předpokládaný termín dokončení je 12. 11. 2021. Přistup do MŠ bude po celou dobu oprav  umožněn. Využít lze i vrátka z ulice Šmeralova. Za vzniklé komplikace se omlouváme   
Ikona

nový školní řád 2021-2022

31.08.2021

 
Více info zde
Ikona

Organizace provozu MŠ Klatovy od 1. 9. 2021, vzhledem ke COVID-19

31.08.2021

 
Více informací zde
Ikona

Vracení jistin 2021

12.08.2021

 
Jistiny ve výši 900 Kč, zaplacené při nástupu dítěte, budou rodičům dětí, které odcházejí do ZŠ vráceny po 27 září 2021. Případně bude z jistiny vyrovnán nedoplatek na školném a stravném.
Částka bude vrácena na účet rodičů, v případě plátců složenkou bude vyplacena v pokladně MŠ.
Dětem, které zůstávají v MŠ přechází jistina do dalšího školního roku a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte.
Ikona

Pravidla pro nástup dětí do MŠ po návratu ze zahraničí

14.07.2021

 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření k překročení státní hranice ČR, které upravuje pravidla pro návrat dětí ze zahraničí.
Více zde.
Ikona

Prázdninové přání

20.06.2021

 

Ikona

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

11.06.2021

 
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná na všech pracovištích v úterý 15. 6. v 15.00 hod. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se sejdeme na zahradách mateřských škol s respirátory. Vaše účast na schůzce je nutná. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit, kontaktujte zástupkyni ředitelky na MŠ kam nastupujete a domluvte se na dalším postupu.
Ikona

Pro rodiče nově přijatých dětí

09.06.2021

 
Den otevřených dveří v mateřské škole 

Přijďte se společně s Vašimi dětmi podívat do své třídy a poznat své paní učitelky

v úterý 31. 8. 2021 od 9.00 do 10.00 hod.


Ikona

Nové menu www.klatovskeskolky.cz

31.05.2021

 
Vtyvořeno nové menu na našich stránkách + přidání 2 článků.
Ikona

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2021/2022

29.05.2021

 
Pokud je Vaše dítě přijato do MŠ, je nutná Vaše účast na schůzce, která se koná na všech mateřských školách v úterý 15. 6. 2021 od 15:00hod.

Obdržíte zde tiskopisy, potřebné k nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy.

V případě, že se schůzky nemůžete zúčastnit, domluvte si individuálně termín se zástupkyní ředitelky mateřské školy, na kterou bude Vaše dítě nastupovat.

Dokumenty ke stažení zde.
Ikona

Žádost o přestup na jinou mateřskou školu

10.05.2021

 
Tiskopis žádosti o přestup na jinou MŠ v rámci MŠ Klatovy ke stažení zde.
Ikona

Stanovení výše školného za měsíc duben

05.05.2021

 
Poměrná část výše školného od 26. 4. 2021 do 30. 4 2021 činí 100 Kč.
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

23.04.2021

 
Více informací, včetně možnosti on-line zápisu zde
Ikona

V pondělí 26.4.2021 otevíráme pro všechny děti

23.04.2021

 
Vážení rodiče,
změnou mimořádného opatření MZ ČR je umožněna od pondělí 26.4.2021 osobní přítomnost všech dětí v MŠ i v Plzeňském kraji bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování a bez roušek pro děti. Těšíme se na Vás.
Ikona

Informace o změně platby školného za měsíc březen 2021

13.04.2021

 
Z důvodu  rozhodnutí vlády ČR  o plošném uzavření mateřských škol  jsme v souladu s legislativou snížili výši školného za měsíc březen 2021.
Více zde
Ikona

V pondělí 12. 4. 2021 otvíráme mateřské školy

08.04.2021

 

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že můžeme alespoň některé děti od pondělí přivítat opět ve školce. Jsou to děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí. Podrobnosti najdete v článku ze dne 7.4.2021.

Protože je informací a tím i otázek  mnoho, připravili jsme pro Vás několik odpovědí:

DO KOLIKA HODIN BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE?  Nejpozději do 7.45, protože   vzhledem k 15 minutám testování bude potřeba dostatečná časová rezerva.

MUSÍM MÍT V AREÁLU MŠ RESPIRÁTOR?  Ano. Vaše děti ale tuto povinnost nemají.

MUSÍM DOLOŽIT NĚJAKÉ POTVRZENÍ? Ano, pokud jste zaměstnanec vybraných profesí (jsou vyjmenovány v předchozím článku) a Vaše dítě ještě není ,,předškolák“ musíte doložit potvrzení zaměstnavatele.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ?  Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). 

A CO TESTOVÁNÍ?  Děti se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování. Testy jim budete dělat Vy, odebraný test označíte jménem dítěte položíte na určené místo, kde test setrvá cca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. Použité testy likviduje učitelka do předem určených pytlů. Neotestované dítě nemůže do MŠ. Pokud Vaše dítě nebude v den, kdy se provádí testování přítomno, je nutné domluvit se o způsobu testování předem  s třídní učitelkou.

MUSÍ SE TESTOVAT VŠECHNY DĚTI?  Ne, testovat se nemusí děti,  které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo absolvovaly test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

NA ZÁVĚR.  Pokud jste v tomto stručném výčtu nenalezli odpověď na svou otázku, můžete se pokusit ji najít zde:  Otevírání MŠ a vše, co se může hodit | Předškolní poradna (predskolniporadna.cz)

 

Ikona

Provoz Mateřské školy Klatovy od 12. dubna 2021

07.04.2021

 

Vážení rodiče,

Od 12. dubna 2021 jsou v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  otevřená všechna pracoviště MŠ Klatovy  pro  děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 V případě, že splňujete uvedené podmínky, kontaktujte svoji kmenovou mateřskou školu a nahlašte  zájem o docházku Vašeho dítěte. 

Ikona

Plošné uzavření mateřských škol

28.03.2021

 
Vážení rodiče,
 plošné uzavření mateřských škol je rozhodnutím vlády ze dne 26. 3. 2021 prodlouženo do 11. 4. 2021
Ikona

Informace k zápisu do MŠ Klatovy

23.03.2021

 

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme organizaci zápisu v distanční formě. 

Prozatím jsme pro vás připravili základní materiály k zápisu a k nástupu dítěte do mateřské školy. 

V Klatovech máme jeden právní subjekt devíti mateřských škol. K zápisu si vyberte jakoukoliv mateřskou školu, neřešíme spádovost jednotlivých částí města. Nabízíme širokou pestrost předškolního vzdělávání včetně programu Začít spolu a třídy s prvky waldorfské pedagogiky. Podívejte se na webové stránky jednotlivých pracovišť 

- Zápis do MŠ pro rok 2021/22 zde:

(Vyhlášení zápisu, Kritéria zápisu, Kdy může dítě nastoupit do MŠ)

- Organizace školního roku 2021/22 zde:

(Provozní doba MŠ, Kolik za školku zaplatíte)

- Nástup dětí do MŠ zde:

(Jak připravit své dítě k nástupu do MŠ, Co by mělo zvládnout, Co budete do MŠ potřebovat, Adaptační program)

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist