Školní poradenské pracoviště MŠ Klatovy

Speciální pedagog mateřské školy - Mgr. Milena Klimešová

Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1. 1. 2017 na základě potřeb školy a změny legislativy.

Hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, dětem a jejich rodičům:

  • v souvislosti s odkladem školní docházky či předčasným nástupem do ZŠ – podpora rozvoje, pracovních, sociálních a řečových
  • dovedností, percepčních funkcí (zrakové a sluchové vnímání), grafomotoriky (úroveň kreslení) a dalších funkcí potřebných pro nástup dítěte do školy
  • při hledání příčin a řešení školních nesnází např. při adaptaci na školku – (dlouhodobý pláč), obtížích v kolektivu („zlobení“, nezapojování se do kolektivu..) a dalších obtíží
  • metodická podpora pedagogických pracovníků v MŠ, spolupráce na plánech pedagogické podpory a individuálních plánech
Konzultaci lze domluvit na tel. čísle 601 087 425 nebo 724 475 670
 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist