Kolik za školku zaplatíte

Ikona datum 14.03.2015    

Platba za školku se skládá z částek za stravné a školné.

Stravné

jeho výši najdete v přiložené tabulce

děti, které ve školním roce 2015/16
dosáhnou věku:
3 - 6 let 7 a více let
přesnídávka 7,- Kč 8,- Kč
oběd 16,- Kč 18,- Kč
odpolední svačina 6,- Kč 6,- Kč
celodenní pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
celkem denně 32,- Kč 35,- Kč
nejvýše měsíčně 736,- Kč 805,- Kč

Částka za stravné se mění podle docházky dítěte do MŠ. Pokud dítě navštěvuje školku pravidelně pouze dopoledne, je možné trvale odhlásit odpolední svačiny.

Školné

Školné - 450,- Kč měsíčně

školné platí všechny děti docházející do mateřské školy po dobu celého školního roku s výjimkou hlavních prázdnin (období červenec, srpen), kdy platí školné jen docházející děti.

Osvobozeny od platby školného jsou
  • děti, které ve školním roce 2015/16 dosáhnou věku 6 ti let (předškoláci)
  • děti, jejichž zákonný zástupce pobírá opakující se dávky v hmotné nouzi - výhradně podle zákona č. 111/2006 Sb., dále fyzická osoba, která osobně o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. O osvobození je nezbytné písemně požádat ředitelku MŠ a doložit potvrzením úřadu práce o vyplácení dávek
  • individuálně a skupinově integrované děti - nutno předložit integrační listinu z příslušného odborného pracoviště.

Jistina

jednorázová platba ve výši 900,- Kč, která je vybírána před nástupem dítěte a slouží k vyrovnání případného nedoplatku na stravném a školném. Jistina je vrácena, případně vyúčtována při skončení docházky do MŠ.

Platby

Platby se provádějí měsíčně bezhotovostním převodem z účtu zákonných zástupců vždy 16. dne v měsíci.

Doporučení – zřiďte si včas účet v peněžním ústavu.

Při nejasnostech kontaktujte vedoucí školní jídelny pí Ostřížkovou, tel. č. 774 438 202.

 
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist