Ředitelství mateřských škol

Vítáme vás v ředitelství mateřských škol Klatovy. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Informace o změně platby školného za měsíc březen 2021

13.04.2021

 
Z důvodu  rozhodnutí vlády ČR  o plošném uzavření mateřských škol  jsme v souladu s legislativou snížili výši školného za měsíc březen 2021.
Více zde
Ikona

V pondělí 12. 4. 2021 otvíráme mateřské školy

08.04.2021

 

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že můžeme alespoň některé děti od pondělí přivítat opět ve školce. Jsou to děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí. Podrobnosti najdete v článku ze dne 7.4.2021.

Protože je informací a tím i otázek  mnoho, připravili jsme pro Vás několik odpovědí:

DO KOLIKA HODIN BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE?  Nejpozději do 7.45, protože   vzhledem k 15 minutám testování bude potřeba dostatečná časová rezerva.

MUSÍM MÍT V AREÁLU MŠ RESPIRÁTOR?  Ano. Vaše děti ale tuto povinnost nemají.

MUSÍM DOLOŽIT NĚJAKÉ POTVRZENÍ? Ano, pokud jste zaměstnanec vybraných profesí (jsou vyjmenovány v předchozím článku) a Vaše dítě ještě není ,,předškolák“ musíte doložit potvrzení zaměstnavatele.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ?  Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). 

A CO TESTOVÁNÍ?  Děti se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování. Testy jim budete dělat Vy, odebraný test označíte jménem dítěte položíte na určené místo, kde test setrvá cca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. Použité testy likviduje učitelka do předem určených pytlů. Neotestované dítě nemůže do MŠ. Pokud Vaše dítě nebude v den, kdy se provádí testování přítomno, je nutné domluvit se o způsobu testování předem  s třídní učitelkou.

MUSÍ SE TESTOVAT VŠECHNY DĚTI?  Ne, testovat se nemusí děti,  které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo absolvovaly test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

NA ZÁVĚR.  Pokud jste v tomto stručném výčtu nenalezli odpověď na svou otázku, můžete se pokusit ji najít zde:  Otevírání MŠ a vše, co se může hodit | Předškolní poradna (predskolniporadna.cz)

 

Ikona

Provoz Mateřské školy Klatovy od 12. dubna 2021

07.04.2021

 

Vážení rodiče,

Od 12. dubna 2021 jsou v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  otevřená všechna pracoviště MŠ Klatovy  pro  děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 V případě, že splňujete uvedené podmínky, kontaktujte svoji kmenovou mateřskou školu a nahlašte  zájem o docházku Vašeho dítěte. 

Ikona

Plošné uzavření mateřských škol

28.03.2021

 
Vážení rodiče,
 plošné uzavření mateřských škol je rozhodnutím vlády ze dne 26. 3. 2021 prodlouženo do 11. 4. 2021
Ikona

Informace k zápisu do MŠ Klatovy

23.03.2021

 

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme organizaci zápisu v distanční formě. 

Prozatím jsme pro vás připravili základní materiály k zápisu a k nástupu dítěte do mateřské školy. 

V Klatovech máme jeden právní subjekt devíti mateřských škol. K zápisu si vyberte jakoukoliv mateřskou školu, neřešíme spádovost jednotlivých částí města. Nabízíme širokou pestrost předškolního vzdělávání včetně programu Začít spolu a třídy s prvky waldorfské pedagogiky. Podívejte se na webové stránky jednotlivých pracovišť 

- Zápis do MŠ pro rok 2021/22 zde:

(Vyhlášení zápisu, Kritéria zápisu, Kdy může dítě nastoupit do MŠ)

- Organizace školního roku 2021/22 zde:

(Provozní doba MŠ, Kolik za školku zaplatíte)

- Nástup dětí do MŠ zde:

(Jak připravit své dítě k nástupu do MŠ, Co by mělo zvládnout, Co budete do MŠ potřebovat, Adaptační program)

Ikona

Plošné uzavření mateřských škol trvá

19.03.2021

 
Vážení rodiče,
usnesením vlády ČR ze dne 18. 3. je plošné uzavření mateřských škol prodlouženo do 28. 3. 2021.

Ikona

Distanční vzdělávání

11.03.2021

 

Milí rodiče,

od 1.3. přešla mateřská škola na formu off-line distanční výuky (do odvolání této situace). Výuka je ze zákona povinná pro předškolní děti, pro ostatní je dobrovolná. I přes povinnost výuky si přejeme aby aktivity přinášely dětem i Vám radost.

Každý týden zveřejňujeme na našich webových stránkách v záložce ,,Distanční vzdělávání" nový projekt s nabídkou aktivit z oblasti výtvarných, hudebních a pohybových činností, matematiky a jazyka, poznávání světa.

Seznamte se pravidly pro distanční vzdělávání, která jsou společná pro všechna pracoviště MŠ Klatovy.

Děkujeme a těšíme se na zprávy od vás.

Ikona

Provoz MŠ červenec a srpen 2021

10.03.2021

 
červenec  - od 1. 7. - 30. 7. 2021
otevřená MŠ    Studentská                          pro děti z MŠ Studentská
                          Národních mučedníků       pro děti z MŠ Národních mučedníků a U Pošty
                          Luby                                    pro děti z MŠ Luby
                          Karafiátová                         pro děti z MŠ Karafiátová a Kal
                          Máchova                              pro děti z MŠ Máchova, Podhůrecká a Koldinova
srpen - od 2. 8.  - 27.8. 2021
otevřená MŠ    Koldinova                           pro děti z MŠ Koldinova a Studentská
                          Podhůrecká                       pro děti z MŠ Podhůrecká, Karafiátová, Máchova a Kal 
                          U Pošty                               pro děti z MŠ U Pošty, Národních mučedníků a Luby 
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

10.03.2021

 

Zápis do Mateřské školy Klatovy bude probíhat od 3. 5. do 14. 5. 2021 distančně, bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

Další informace budou k dispozici na webových stránkách, nebo se informujte na telefonu 775 580 941, 376 347 790.

 Zápis do speciálních tříd bude probíhat individuálně po telefonické domluvě na čísle 775 580 941, 376 347 790.

Ikona

Dětská skupina pro IZS

01.03.2021

 
Od 1. 3. 2021 je otevřena v MŠ Studentská  601 dětská skupina pro děti od 2 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Provoz třídy je zajištěn v době od 6. 30 do 16. 30 hod. Více informací na tel.č. 376 347 300, 376 347 793.

Do této skupiny mohou rodiče přihlásit své děti prostřednictvím svého zaměstnavatele.
 (další info zde: VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz))
Ikona

Ošetřovné

28.02.2021

 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více informací k ošetřovnému naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení - Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol.

více informací zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Ikona

Informace k provozu MŠ Klatovy

28.02.2021

 

Vážení rodiče,

vláda plošně uzavřela všechny mateřské školy od 1. 3. do 21. 3. 2021.


Ikona

Uzavření třídy - Včeličky

26.02.2021

 

Rozhodnutím KHS Plzeň je s platností od 26. 2. 2021  do 5. 3. 2021 včetně uzavřena z důvodu vyhlášené karantény třída Včeličky MŠ U Pošty.
Více info zde.
Ikona

Uzavření třídy - Pomněnky

26.02.2021

 
Rozhodnutím KHS Plzeň je s platností od 26. 2. 2021  do 5. 3. 2021 včetně uzavřena z důvodu vyhlášené karantény třída Pomněnky MŠ Národních mučedníků.
Více info zde.
Ikona

MŠ Podhůrecká - prodloužení karantény

25.02.2021

 
Karanténní opatření vyhlášená KHS Plzeň v MŠ Podhůrecká třída Rybičky a Koťata  se prodlužují do pátku 5. 3. 2021 včetně.
Více info zde.
Ikona

Uzavření třídy ,,Lištičky

25.02.2021

 
Rozhodnutím KHS Plzeň je s platností od 25. 2. 2021 12.00 do 5. 3. 2021 včetně uzavřena z důvodu vyhlášené karantény třída Lištičky MŠ Máchova.
Více info zde.
Ikona

Uzavření MŠ Karafiátová

25.02.2021

 
Rozhodnutím KHS Plzeň je s platností od 25. 2. 2021 8.00 do 3. 3. 2021 včetně uzavřena z důvodu vyhlášené karantény MŠ Karafiátová 830.
Více info zde.
Ikona

Prodloužení karantény MŠ Kal

24.02.2021

 
Karanténní opatření vyhlášená KHS Plzeň v MŠ Kal se prodlužují do pátku 26. 2. 2021 včetně.
Více info zde.
Ikona

Karanténní opatření v MŠ Národních mučedníků

24.02.2021

 
Rozhodnutím KHS Plzeň jsou s platností od 23. 2. 2021 do  1. 3. 2021 včetně vyhlášena karanténní opatření pro všechny děti z MŠ Národních mučedníků, které byly dne 18.  a 19. 2. 2021 v MŠ přítomny.
Více info zde.

Ikona

Prosba v souvislosti s COVID 19

23.02.2021

 
Vážení rodiče,

Prosíme Vás o ohleduplnost vůči dětem a zaměstnancům  mateřské školy.
Pokud se u členů domácnosti, kde dítě žije, objeví nákaza COVID 19, karanténa, nebo příznaky, které svědčí o pravděpodobnosti nákazy v rodině, nevoďte děti do MŠ.

Dále Vás žádáme, abyste  v případě pozitivity v rodině nechali děti otestovat. Jedině tak pomůžeme zpomalit šíření nákazy.


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist