O Klatovských školkách

Název MŠ Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace
právní forma příspěvková organizace
zařazení do školského rejstříku 1.1. 2003
ředitelka školy
statutární zástupce
Mgr Jitka Luňáková (378 606 581, 775 580 941)
Věra Kvardová (376 391 300, klapka 90, 776 230 202
IČ: 606 10 476
email info@klatovskeskolky.cz
www www.klatovskeskolky.cz
zřizovatel Město Klatovy

Mateřská škola Studentská ul. 601 v Klatovech je příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Jejím zřizovatelem je Město Klatovy, sídlící na náměstí Míru 62 v Klatovech. Součástí organizace je deset odloučených pracovišť, jejichž právní postavení coby organizačních složek bylo rozhodnutím zastupitelstva zrušeno.

Příspěvková organizace MŠ Studentská ul. v Klatovech byla ustanovena Zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003 a vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace, v příloze pak majetek svěřený organizaci do výpůjčky.

1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MŠ

grafické schéma

VIZE ŠKOLY - Mateřská škola jako otevřený dům …*

to znamená:

  • že chceme být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi
  • že chceme být školou ztotožňujícím se s tím, že nejcennějším kapitálem, který škola má jsou lidi – DĚTI, RODIČE, ZAMĚSTNANCI, OKOLNÍ KOMUNITA
  • že chceme být školou otevřenou a přátelskou vůči všem kulturám, myšlenkám, filozofiím i přístupům
  • že chceme být školou vyvíjející se současně se společností a světem
  • že chceme být školou současnou, rozvíjející se, vytvářející dobré podmínky i klima pro děti v souvislosti s respektováním vývojových zvláštností a potřeb předškolního dítěte
  • že chceme být školou umožňující jednotlivým odloučeným pracovištím vlastní integritu, pojetí a “rukopis” ve prospěch svěřených dětí.

 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist