MŠ Máchova

Vítáme vás v naší mateřské škole. Podívejte se, co nového se u nás děje.

Ikona

Organizace prázdninového provozu

28.06.2017

 
Vážení rodiče, prázdninový provoz na mateřských školách začíná dne 3. července a končí v pátek 25. srpna podle zveřejněného rozpisu. Od 28. srpna budou pro děti, přihlášené k prázdninovému provozu otevřena všechna pracoviště. Zahájení školního roku pro všechny děti je v pondělí 4. září.

Upozornění na platbu školného:
V měsíci červenci a srpnu, v době omezení provozu platí úplatu pouze děti, které do MŠ docházejí. Ostatní děti jsou osvobozeny. Dítě, které se v těchto měsících zúčastní předškolního vzdělávání alespoň jeden den, školné platí.

Ikona

Upozornění pro rodiče - změna výše stravného ve školním roce 2017/2018

20.06.2017

 
Upozorňujeme rodiče na změnu ve výši stravného v MŠ - ke stažení zde.
Prosíme o kontrolu Vašeho limitu inkasa na stravné v MŠ. Děkujeme.
Ikona

Šlapu si to do školky

15.06.2017

 
Výtvarná výstava v atriu KD Družba 21.6.2017 až 7.8. 2017.
Zahájení výstavy 20.6.2017 v 15hod.
Vystoupí děti z pěveckého souboru Sluníčko MŠ Zvoneček a MŠ Koldinova.
Plakátek ke stažení zde.
Ikona

Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2017/2018

31.05.2017

 
Seznamy registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2017/2018 jsou ke stažení níže:

Ikona

Co nás čeká v měsíci červnu

30.05.2017

 
 • 01. 06. Sportovní dopoledne – oslava Dne dětí, dopoledne
 • 05. 06. Školní výlet na hrad Klenová, odjezd v 8.h.
 • 13. 06. Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, v 15.h.
 • 14. 06. Rozloučení se školáky – v Městské knihovně, v 15.30 h.
 • 15. 06. Na jedné lodi – účast dle zájmu tříd
 • 20. 06. Šlapu si to do školky- výstava v MěKS, vernisáž v 16.h.
 • 21. 06. Den otevřených dveří v Jaselských kasárnách – dopoledne
 • 22. 06. Opékání vuřtů - dopoledne
Ikona

Upozornění

09.05.2017

 
Zápis do MŠ KAL pro školní rok 2017/2018 bude probíhat v MŠ KARAFIÁT, Karafiátová 830 Klatovy 3 u vedoucí učitelky Mgr. Jany Hnojské.Děkujeme za pochopení
Ikona

Co nás čeká v měsíci květnu

06.05.2017

 
 4. 5. Návštěva předškoláků v ZUŠ – výtvarný obor, v 10.h.
10. 5. Zápis do MŠ
11. 5. Vosa Marcelka, návštěva SDS, v 10.15 h., 40,- Kč – všichni
15. 5. Cvičení pavilon A
16. 5. Příběhy včelích medvídků, kino Šumava, v 10.00 h., nejdou nejmenší děti
17. 5. Focení třídních kolektivů
22. 5. Cvičení pavilon B
23. 5. Návštěva pana Pletichy v MŠ, v 10.h. – pouze pro předškoláky
25. 5. Den lesa na Hůrce, dopoledne
Ikona

Co nás čeká v měsíci dubnu

04.04.2017

 
 • 3. 4. cvičení pavilon B
 • 10. 4. cvičení pavilon A
 • 11. 4. Velikonoční tvoření v MěKS v 9.30 h. – pro předškoláky
 • 12. 4. Návštěva 1. tříd ZŠ Tolstého v 10.00 h. – pro předškoláky
 • Velikonoční zpívání na náměstí ve 14.h. – soubor Klubíčko
 • 24. 4. cvičení pavilon B
 • 26. 4. Dravci v MŠ v 9.00 h. pavilon B, v 10.00 h. pavilon A
Ikona

Provoz mateřských škol červenec - srpen 2017

29.03.2017

 
Více informací k provozu mateřských škol Klatovy v období červenec - srpen 2017 naleznete v odkazu zde.
Ikona

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

16.03.2017

 
více informací zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci březnu:

01.03.2017

 
 • 13. 3. Cvičení pavilon A
 • 14. 3. Beseda v knihovně – návštěva pobočky městské knihovny na ZŠ Tolstého - určeno pouze pro předškoláky, v 10.h.
 • 20. 3. Cvičení pavilon B
 • 22. 3. „O zajíčkovi“ – loutkové představení v MŠ divadla Alfa, v 9.30 h.
 • 27. 3. Cvičení pavilon A
Ikona

Nedostatek sněhu - zrušený lyžařský kurs

27.02.2017

 
Jednodenní lyžařský kurs, který měl být 28.2. a 1.3.2017 se z důvodu nedostatku sněhu ruší.
Ikona

Vady řeči a jak jim předcházet

20.02.2017

 
beseda pro rodiče s logopedkou Mgr. Ivanou Šedivou
středa 22.2.2017 v 15.30 h. na třídě U Zajíčků

Ikona

Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18

09.02.2017

 
Zápis do ZŠ, školní rok 2017/18 ke stažení zde
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky - pokračování (kromě MŠ Máchova)

02.02.2017

 
info zde
Ikona

Co nás čeká v měsíci únoru:

25.01.2017

 
 6.2. Cvičení pavilon A
 7.2. „Zima v bílém kožíšku“ – divadelní představení v MŠ, pavilon A v 9.h., pavilon B v 10.h.
13.2. Cvičení pavilon B
20.2. Cvičení pavilon A
23.2. „Karneval v MŠ“ – hudba F.Pelíšek, v 10.h.
27.2. Cvičení pavilon B

Ikona

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016

23.01.2017

 
Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016 pro rodiče dětí, které ve školním roce 2015/2016 měly odklad školní docházky se vydává v týdnu od 23. - 27. 1.na těchto místech:

 •  vedoucí školní jídelny Alena Ostřížková, sídlící na MŠ Studentská v době od 7. - 15. 30 (pro rodiče z MŠ Studentská, Singrovka, Luby, Máchova a Karafiátova)
 •  hospodářka Libuška Kubíková, sídlící na MŠ Koldinova, po telefonické domluvě na č. 774453202 (pro rodiče z MŠ Koldinova, Pošta, Podhůrecká, Kal).
Ikona

Lyžařský kurz pro předškoláky (netýká se MŠ Máchova)

20.01.2017

 
info zde
Ikona

Školský zákon - povinné předškolní vzdělávání

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017.)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které dosáhnou v daném školním roce tedy do 31. 8. věku 6 let a všechny děti starší).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Povinné předškolní vzdělávání má formu:

a)      pravidelné denní docházky v pracovních dnech (mimo prázdnin)

b)      individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce dítěte, zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze písemně požádat o individuální vzdělávání.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě doma vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád.
Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.
Ikona

Informace o změnách školského zákona, které se týkají zápisu dětí do ZŠ

11.01.2017

 

(Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2016)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné docházce do ZŠ, a to v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (přesný termín stanoví ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem).

Odklad povinné školní docházky

·       Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte do ZŠ, odloží ředitel příslušné základní školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

·       Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Kopii o povoleném odkladu školní docházky (ze ZŠ) odevzdají rodiče co nejdříve vedoucí učitelce v mateřské škole, aby se s dětmi počítalo i pro příští školní rok.

Některé zajímavé odkazy:

 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT)
 • Co má umět předškolák? - PaedDr. Lena Fábryová, PPP pro Prahu 4, Hostivítova, Praha
 • Odklad školní docházky - (Pedagogicko-psychologická diagnostika), PaedDr. Anna Kucharská, PedFUK
 • http://www.skolazvesela.cz/
 •  

  © Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
  Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist