Příprava na ZŠ

Předškolák

- program MŠ Máchova zaměřený na systematickou všestrannou přípravu předškolních dětí na úspěšný
vstup do základní školy


Záměry:

► postupně a nenásilně připravovat děti v oblasti kognitivní i výchovné (tělesný vývoj, poznávací
funkce, práceschopnost, osobnostní zralost)

► poskytovat dětem podnětné prostředí pro jejich rozvoj a vzdělávání v rámci individuálních
možností a potřeb

► vést děti k získání základů klíčových kompetencí stanovených RVP PV

► podporovat u dětí optimální osobnostní rozvoj

► spolupracovat s rodiči při diagnostice dětí, především u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Průběh:

► v rámci společných řízených činností na třídě

► skupinová práce na třídách

► individuální péče během dne (ranní a dopolední činnosti, náhradní nespací aktivity, odpolední
činnosti)

► společné školní akce pro předškoláky (cvičení, plavání, dopravní hřiště, návštěva vzdělávacích
programů, exkurze, nadstandartní aktivity, apod.)

 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist