Plánované akce

 • divadelní představení, která děti mohou zhlédnout v mateřské škole, městském kulturním středisku nebo na stálé divadelní scéně
 • předplavecký výcvik ve spolupráci s krytým bazénem
 • cvičení s předškoláky
 • návštěva knihovny a prvních tříd ve spolupráci se ZŠ Tolstého
 • vystoupení dětí na radnici při Vítání občánků
 • Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZUŠ
 • pracovní dílny, vánoční besídky a slavnosti ke Dni matek ve spolupráci s rodiči
 • karneval pro děti v rámci mateřské školy
 • akce ke Dni matek
 • školní výlet
 • rozloučení s předškoláky a výstava dětských prací ve spolupráci s městskou knihovnou
 • Sportovní hry
 • vystoupení pěveckého souboru Klubíčko v městském kulturním středisku, na náměstí Míru v Klatovech a v Domově pro seniory v Klatovech
 • účast na výtvarných soutěžích
 • návštěva VÚ Jaselská kasárna
 • přírodovědná exkurze ve spolupráci se zemědělskou školou
 • 40. výročí otevření mateřské školy
 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist