Plánované akce

 • divadelní představení, která děti mohou shlédnout v mateřské škole,v Městském kulturním středisku nebo ve Stálé divadelní scéně
 • návštěva divadla Alfa v Plzni
 • cvičení s předškoláky pod vedením třídních učitelek v hale BK
 • návštěva Městské knihovny
 • návštěva 1. tříd na ZŠ Tolstého
 • Mikulášská nadílka v MŠ ve spolupráci se ZUŠ
 • vystoupení dětí na Vítání občánků na radnici
 • třídní oslavy, setkání, pracovní dílny či jiné společné akce ve spoluprácis rodiči (Vánoce, Velikonoce, oslavy Dne matek, Dne otců apod.)
 • Karneval pro děti v rámci mateřské školy
 • školní výlet a různé výlety, exkurze či návštěvy v rámci jednotlivých tříd
 • účast na výtvarných soutěžích
 • přírodovědná exkurze ve spolupráci se SŠZP
 • vystoupení pěveckého souboru Klubíčko na náměstí a v Domově pokojnéhostáří Naší Paní (Vánoce, Velikonoce), popřípadě jiná vystoupení pěveckéhosouboru
 • návštěva ZUŠ
 • oslava Dne dětí
 • slavnostní Rozloučení s předškoláky v sále Městské knihovny
 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist