Charakteristika vzdělávacího programu

ke stažení zde


„Dětský svět pod jednou střechou“Vize mateřské školy:

   „Chceme, aby dětem pod střechou naší mateřské školy bylo poskytnuto vlídné, klidné a všestranně podnětné prostředí, které bude u dětí podporovat jejich individuální rozvoj usnadňující jejich další vzdělávání a úspěšné uplatnění v životě.
   Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít klíč, aby si je otevřely samy“.   Naší snahou je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, poznávat, naslouchat, objevovat a zkoušet. Proto se zaměříme na tyto cíle:


  • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dítěte s ohledem na jeho věk a možnosti, podporovat sportovní a pohybové aktivity dětí a odbourávat nezdravé soutěžení.
  • vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj každého dítěte, citlivě a komplexně působit na jeho osobnost tak, aby se po všech stránkách rozvíjela a dítě mohlo vstoupit úspěšně nejen do základní školy, ale do života vůbec.
  • posilovat prosociální chování v dětské skupině tak, aby se děti v mateřské škole rády setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu. S dětmi se budeme snažit jednat na základě respektujícího a partnerského přístupu, využívat efektivní komunikaci.
  • u dětí vytvářet kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, podpoříme pozitivní vztah k místu, kde žijí, ke kultuře a umění.
  • Ve spolupráci s rodinou povedeme děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně patologických jevů, budeme u dětí vytvářet povědomí o tom, že člověk je součástí přírody a sám svým chováním a jednáním může mnohé věci ovlivnit.
 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist