Charakteristika vzdělávacího programu


„Dětský svět pod jednou střechou“Vize mateřské školy:

   „Chceme, aby dítě v naší mateřské škole bylo šťastné a spokojené, našlo si své kamarády, optimálně se rozvíjelo a do dalšího života si odneslo morální hodnoty a vědomosti, na kterých bude moci stavět svůj život.“
   Motto: „Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít klíč, aby si je otevřely samy“.Zaměření školy:

V rámci výchovně vzdělávací práce a dalších aktivit budeme u dětí rozvíjet kladný vztah k přírodě a cit pro krásno.Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

  • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dítěte s ohledem na jeho věk a možnosti,podporovat sportovní a ohybové aktivity dětí a odbourávat nezdravé soutěžení.
  • Vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj každého dítěte, citlivě a komplexně působitna jeho osobnost tak, aby se po všech stránkách rozvíjela a dítě mohlo vstoupit úspěšněnejen do základní školy, ale do života vůbec.
  • Posilovat prosociální chování v dětské skupině tak, aby se děti v mateřské školerády setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu.
  • U dětí vytvářet kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků, podpořímepozitivní vztah k místu, kde žijí, ke kultuře a umění.
  • Ve spolupráci s rodinou povedeme děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu aprevenci sociálně patologických jevů, budeme u dětí vytvářet povědomí o tom, že člověkje součástí přírody a sám svým chováním a jednáním může mnohé věci ovlivnit. 
 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist