Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Dětský svět pod jednou střechou“


Vize mateřské školy :

„Chceme,aby dětem pod střechou naší mateřské školy bylo poskytnutovlídné, klidné a všestranně podnětné prostředí, které budeu dětí podporovat jejich individuální rozvoj usnadňující jejich další vzdělávání a úspěšné uplatnění v životě.“


Motto:„Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít klíč, aby si je otevřely samy“.


Naší snahou jeprobouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, poznávat, naslouchat, objevovat a zkoušet. Proto se zaměříme na tyto cíle :

Budeme rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dítěte s ohledem na jeho věk a možnosti,
podporovatsportovní a ohybové aktivity dětí a odbourávat nezdravé soutěžení.

Budeme vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj každého dítěte, citlivě a komplexně působit
na jehoosobnost tak, aby se po všech stránkách rozvíjela a dítě mohlo vstoupit úspěšně
nejen do základníškoly, ale do života vůbec.

Budeme posilovat prosociální chování v dětské skupině tak, aby se děti v mateřské škole
rády setkávaly, učily se vzájemné komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu. S dětmi se
budemesnažit jednat na základě respektujícího a partnerského přístupu, využívat efektivní
komunikaci.

Budeme u dětí vytvářet kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků,
podpoříme pozitivní vztah k místu, kde žijí, ke kultuře a umění.

Ve spolupráci s rodinou povedeme děti k ochraně přírody, zdravému životnímu stylu a
prevenci sociálně patologických jevů, budeme u dětí vytvářet povědomí o tom, že člověk
je součástípřírody a sám svým chováním a jednáním může mnohé věciovlivnit. 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist