Školní vzdělávací program

"ZAHRADA DĚTSTVÍ"

Vize mateřské školy

„Stejně tak jako v zahrádce pečujeme o rostliny, chceme v naší mateřské škole pečovat o vztahy mezi dětmi, o jejich přirozený růst, rozvoj a harmonii v prostředí plném pohody a přátelství

Naše filozofie

V dětské zahradě se odehrává spousta příběhů. Je to místo pro hru, zkoumání a pozorování. Rostou zde zajímavé keře a rostliny, jejichž plody můžeme ochutnat, ale i se v nich schovat, vylézt do výšky, hrát si a dovádět. Objevíme tu hmyz i ptáky, poznáváme nejen zákonitosti přírody, ale i své schopnosti a dovednosti. Vycházíme z potřeb a možností jednotlivých dětí.
Je to prostor, který chrání, poskytuje bezpečí a je možné z něj vyjít ven i se do něj vrátit. Nikdo z nás se neuzavírá za plotem.

Naše záměry pro výchovně- vzdělávací činnost vycházejí z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z potřeb dětí, výsledků vzdělávání a evaluace předchozího období:

1. rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, zdokonalovat jejich tělesnou zdatnost

2. prohlubovat u dětí pozitivní vztah k přírodě, dát jim prostor pro poznávání světa okolo sebe

3. vytvořit vstřícné prostředí plné pohody, pochopení, radosti a kamarádských vztahů

4. rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a schopnost uplatnit se v dětském kolektivu

5. pečovat o řečový rozvoj dětí a zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist