Naše mateřská škola

   Naše mateřská škola byla uvedena do provozu v září 1978. Od 1. 1. 2004 je součástí příspěvkové organizace, vystupující v právních vztazích jako odloučené pracoviště Mateřské školy Klatovy, Studentská ul.601.
  
   Mateřskou školu  tvoří  tři pavilony a nachází se v Sídlišti U Pošty, v blízkosti centra města.   Komplex dvou panelových patrových pavilonů (budovy A a B) je spojen s přízemní hospodářskou budovou (C) spojovací chodbou. Do každého pavilonu vede samostatný vstup.   Budova je kolem dokola obklopena zahradou.   Mateřská škola nese název Zvoneček, a právě luční zvonek jsme si zvolily do našeho loga. Vždyť i uprostřed města mezi paneláky může být, život pestrý, zajímavý a plný přírody. S tím souvisí nejen výchovně -vzdělávací činnost ve všech třídách, ale i revitalizace školní zahrady, která byla též započata v přírodním stylu. V současné době čekáme na její postupné dokončení.

   Pro pobyt venku využíváme jak zahradu, tak i delší vycházky do lesoparků.

   Do naší MŠ docházejí děti z přilehlého sídliště, ale i děti rodičů, kteří dojíždějí z okolních obcí, anebo mají v blízkosti své pracoviště.

   V každé budově jsou dvě třídy, v pavilonu A je 1. a 3. třída, v pavilonu B 2. a 4. třída. První třída využívá principy waldorfské pedagogiky, opírá se o lidové tradice a zvyky, přírodní zákonitosti a součástí jejich života ve třídě jsou též slavnosti.

   Každá třída má svoji hernu, kde se rozkládají lehátka na odpočinek, hygienické zařízení, šatnu dětí, přípravnu jídla, šatnu učitelek a sklad na hračky.

   Součástí mateřské školy je školní jídelna pro společné stravování dětí a pracovníků školy.    V hospodářském pavilonu je kromě kuchyně umístěna kancelář vedoucí učitelky, kancelář vedoucí školní jídelny a také prádelna, která zajišťuje čisté prádlo pro provoz dvou mateřských škol a jídelnu. V pavilonech jsou ještě další skladové prostory pro uložení provozního materiálu.

   V roce 2014 prošla budova velkou rekonstrukcí, kdy byla vyměněna okna, podlahové krytiny, nábytek, nainstalována tepelná čidla a bylo provedeno celkové zateplení budovy s výraznou fasádou. 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist