Naše mateřská škola

Naše mateřská škola byla uvedena do provozu v září 1978.
  
Mateřskou školu  tvoří  tři pavilony a nachází se v Sídlišti U Pošty, v blízkosti centra města.

Komplex dvou panelových patrových pavilonů (budovy A a B) je spojen s přízemní hospodářskou budovou (C) spojovací chodbou. Do každého pavilonu vede samostatný vstup.

Budova je kolem dokola obklopena zahradou.

Do naší MŠ docházejí děti z přilehlého sídliště, ale i děti rodičů, kteří dojíždějí z okolních obcí, anebo mají v blízkosti své pracoviště.

V každé budově jsou dvě třídy, v pavilonu A je 1. a 3. třída, v pavilonu B 2. a 4. třída. První třída využívá principy waldorfské pedagogiky, opírá se o lidové tradice a zvyky, přírodní zákonitosti a součástí jejich života ve třídě jsou též slavnosti.

Každá třída má svoji hernu, kde se rozkládají lehátka na odpočinek, hygienické zařízení, šatnu dětí, přípravnu jídla, šatnu učitelek a sklad na hračky.

Součástí mateřské školy je školní jídelna pro společné stravování dětí a pracovníků školy. 


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist