Co v současné době nabízíme v naší mateřské škole

TŘÍDU S ALTERNATIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍM
- která využívá principy waldorfské pedagogiky (více zde)

CVIČÍME SI PRO RADOST
- účastní se 2. – 4. třída podle volby pedagogických pracovnic a domluvy s rodiči
- probíhá 1 – 2x měsíčně v hale BK na Husově náměstí na základě smluvně uzavřených vztahů
cíl :
-  osvojování a rozšiřování pohybových dovedností dětí podle jejich předpokladů
- pěstování tělesné zdatnosti
- vytváření vztahu k pohybovým aktivitám a sportu
- využití prostoru tělocvičny, netradičního nářadí a náčiní
- vedení dětí k zdravému životnímu stylu a potřebě aktivity
- příprava na vstup do ZŠ

VODNÍ HRÁTKY
- účastní se především starší děti z celé mateřské školy na základě domluvy s rodiči
- probíhá cca 5 lekcí
- předplavecký výcvik je veden instruktory krytého plaveckého bazénu v Klatovech, jehož
  pravidla jsou určena na ve smlouvě
cíl :
- odstraňování obav z vody
- poznávání svých možností ve vodním prostředí
- seznamování se základy plavání
- využívání nových vodních  pomůcek
- výchova ke zdravému životnímu stylu

TVOŘÍME A VYRÁBÍME
 -pod vedením Jarosl avyBohůnkové se děti učí poznávat vlastnosti keramické hlíny
 -výrobky si děti odnáší domů k výzdobě interiéru, některými jsou vyzdobeny prostory MŠ,
  zhotovují se dárky pro nejbližší, možnost zapojení do výtvarných soutěží
 - pracuje se skupinou dětí za pomoci dalšího pedagoga
 - tématické náměty vycházejí z přírody a okolního dění,opírají se o tradice a svátky, jsou
   v souladu se ŠVP
 - je určeno pro děti se zájmem o výtvarné tvoření
 - výběr dětí je prováděn na základě doporučení pedagogů jednotlivých tříd  po domluvě s
   rodiči
cíl:
- rozvoj dětí v oblasti  s výtvarného vyjadřování
-  rozvoj fantazie a tvořivosti při práci s netradičními materiály
- zdokonalování jemné motoriky při tvarování hmoty
- rozvoj koordinace zraku a ruky pro další rozvoj grafických schopností
- radost z výtvarného tvoření bez ohledu na výsledek
- schopnost objevovat nové možnosti,  techniky ,postupy při práci s hlínou a pomůckami
- vedení dětí k trpělivosti, soustředění

Zpíváme si pro radost
 - ve školce funguje pěvecký sbor Sluníčko pod vedením Petry Hanslíkové, který je určen pro děti se zájmem o hudbu a pěveckými schopnostmi
cíl:
-rozvíjení zájmu o hudební činnosti, smyslu o rytmus       
-rozvoj pěveckých schopností a dovedností       
-podporovat zájem o hru na hudební nástroje v ZUŠ       
-reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti       
-prohlubování společenského vystupování       
-vytváření vztahu k hudbě


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist