Příprava na ZŠ

V předškolním věku preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který představuje nejlepší přípravu na školu. Příchod do první třídy je pro každé dítě první velkou životní zkouškou. Snažíme se v dítěti podporovat pozitivní vztah k poznání a tedy i ke vzdělání, rozvíjet systematicky všechny jeho schopnosti a dovednosti. Učíme dítě, že škola je bezpečné prostředí, ve kterém se nemusí bát udělat chybu, protože je tam vždy někdo, kdo ji pomůže napravit. Snažíme se dítě naučit vnímat, spolupracovat, jednat a samostatně rozhodovat. Našim přáním a jednáním je dát každému dítěti základy slušného chování a naučit se chovat prosociálně.


Příprava bude probíhat:

 • individuálně dle potřeb dítěte

 • skupinově

 • akce pro předškoláky ( exkurze, návštěva knihovny, výstavy, tvořivé dílny, návštěva ZŠ Čapkova)

 • spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Milenou Klimešovou

 • na každé třídě cílená příprava předškoláků

 • metoda ELKONINZaměříme se na:

 • rozvoj zrakového vnímání, paměti

 • sluchové vnímání, fonematický sluch

 • rozvoz grafomotoriky

 • rozvoj předmatematických představ

 • logopedická prevenceVše bude probíhat:

 • v průběhu ranních her – společenské hry, vyhledávání v knihách a práce s knihou, konstruktivní stavebnice, hry na postřeh

 • v průběhu řízené činnosti – cílená práce s předškoláky, pracovní listy, cvičení k posílení logického, srovnávacího a kombinačního myšlení a vizuálního vnímání

 • v průběhu pobytu venku – podpora hrubé motoriky – obratnosti

 • v průběhu odpoledne – individuální rozhovory


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist