K čemu směřujeme při práci s dětmi

Naším hlavním záměrem je

 • aby se děti ve školce cítily jako doma, tzn. aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je…
 • aby děti odcházely z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo školu, tzn. aby si uměly poradit v běžných situacích bez boule fyzické či psychické§

Z toho vyplývá 5 našich důležitých cílů

(které jsou v souladu se současným pojetím předškolního vzdělávání v naší zemi):

 • Zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a podporovat tím pádem všechny aktivity prospěšné dětem
 • Vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře, bezpečně a jistě a má stále dostatek podnětů pro své rozvíjení
 • Usilovat o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom co, proč a jak se ve školce dělá a k čemu je to dítěti dobré
 • Rozvíjet a společně sdílet ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče
 • Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout mu základní vybavení do života obecně.

A jak naše cíle naplňujeme?

 • vytvořením vhodných podmínek pro vzdělávání dětí v naší MŠ
 • respektováním věkových a individuálních zvláštností a potřeb dětí předškolního věku
 • pravidelným vyhodnocováním a evaluací své práce
 • vytvářením tandemů učitelek, které si na třídách vzájemně rozumí
 • a především kvalitním a zajímavým vzdělávacím programem ve školce i mimo školku!!!

Na základě výše uvedeného by si mělo dítě z naší školky odnést do dalšího života nejen školní tašku na zádech, ale především důležitou výbavu do života

 • Vím, kdo jsem, co umím a vážím si sebe
 • Vím, že nejsme všichni stejní a každý umí něco líp a něco hůř
 • Dokážu uplatnit to, co vím a když něco nevím, tak se zeptám
 • Umím si poradit v běžné situaci
 • Jsem kompetentní kreslit, malovat, zpívat, tančit, počítat, vyprávět, cvičit atd.
 • Jsem kompetentní zvládnout sebeobsluhu a různé pracovní úkony
 • Jsem kompetentní myslet, komunikovat a říct svůj názor
 • Neubližuju úmyslně kamarádovi ani ničemu živému
 • Vím, co je pro mě nebezpečné, co se smí a nesmí
 • Vím, že udělat chybu může každý a že se dá chyba napravit
 • Vím, že dospělí mi pomohou a poradí
 • Mám kamarády, někam patřím
 • Mám na co vzpomínat a těším se na to, co bude
 

© Mateřská škola Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist