Třída hnědá

Učitelky

Marie Vacovská a Kristýna Mizerová

Motto třídy

„Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň...“ /Daniel H e v i é r/

A to konkrétně znamená, že: KAŽDÝ - malý, velký, tlustý, tenký, černý, bílý, i JINÝ - má u nás svoji šanci, svoje místo, prostor pro svůj rozvoj v rámci svých možností, záruku bezpodmínečného přijetí, nenudy i pohlazení, KAŽDÝ u nás má vliv na společnou hodnotu našich školkových dnů.

Klíčová slova, charakterizující tuto třídu

 • Učitelka = kamarád, teta, partner
 • Ne oni a já, ale my!
 • Zážitek =víc než dokonalý výsledek
 • Dramatická výchova jako cesta k tomu všechno aktivně prozkoumat
 • Hra a akce místo spousty slov
 • Příběhy a vyprávění místo poučování
 • Situační a prožitkové učení, tj. využít k učení vše, co se kolem dítěte děje
 • Dítě a jeho potřeby = víc než sebelepší plány
 • Zdravý selský rozum
 • Nic není nemožné, stačí se domluvit
 • Tykáme si a oslovujeme se jmény

Čím je tato třída specifická

Hnědá třída reaguje na podněty dětí i vzniklé situace a s pomocí dramatické výchovy, příběhů, motivované hry, říkadel i jiných činností je využívá při práci s dětmi. Důraz je zde výrazně kladen na osobnostní a sociální rozvoj dítěte.

 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist