Co naše škola nabízí

 • příležitosti k pobytům v přírodě (rybník, louka, park, lesopark Vodojem, vše je nablízku)
 • hravé metody a formy práce, kde se dítě učí, aniž by vědělo, že se učí
 • návštěvy různých divadelních představení a koncertů, kina, výstav, různé exkurze
  (Velmi pečlivě vybíráme z různých nabídek vhodné kulturní pořady pro naše děti. spolupráci se základními školami, klatovským gymnáziem, dětskou knihovnou, základní uměleckou školou, literárně dramatickým oborem, muzeem
  ( v podobě návštěvy, exkurze, divadelních i filmových představení, koncertů, spolupráce při organizaci různých akcí u příležitosti Mikuláše, Vánoc, Dne dětí apod.)
 • dostatečný prostor pro pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě a různé výlety
 • pravidelné sportování v tělocvičnách základních škol Plánická ul. a Čapkova ul.
 • tvořivé dílny s rodiči, ukázky výchovné práce s dětmi (tvořivé dílny s rodiči jsou organizovány po třídách a jejich forma je v kompetenci třídních učitelek)
 • různé slavnosti (u příležitosti narozenin dětí, Vánoc, Velikonoc, Mezinárodního dne dětí, karnevalu, rozloučení s mateřskou školou atd.
 • systematickou přípravu pro vstup dítěte do základní školy (po stránce poznatkové, dovednostní, grafomotorické, smyslové, ale i komunikační a sociální, které považujeme za velmi podstatné pro to, aby dítě v základní škole obstálo)
 • individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti a individuální péči poskytovanou dětem talentovaným i dětem s různými poruchami, opožděními a lehkými mozkovými dysfunkcemi
 • neformální spolupráci s rodiči dětí, příležitost pro rodiče aktivně se podílet se na chodu školy
Poznámka:

Naše mateřská škola neorganizuje odpolední zájmové kroužky a nepodporuje přetěžování dětí řízenými činnostmi v kroužcích.

Proč? Nabídka činností během dne ve školce je dostatečně bohatá a předškolnímu období sluší dostatečný prostor na to, aby si dítě „vyhrálo“. Přetěžování předškolních dětí přílišným množstvím dalších kroužků a aktivit se často nepříznivě odrazí v budoucnu, kdy dítě školou povinné odmítá jakékoliv zájmové činnosti, protože chce být doma a chce si hrát (čas pro hraní mu byl předčasně zkrácený) . Radíme rodičům: VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS, VAŠE DÍTĚ NEOŠIDÍTE TÍM, že nebude mít krom školky ještě 5dalších kroužků, NAOPAK!

 

© Mateřská škola Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist