Třída Žabičky

Třídní učitelky

Bc. Lenka Vlčková

Anna Matějková Mintělová

Asistentka pedagoga

Eva Hromadová


Motto
„Žabičky si spolu hrají a svět spolu poznávají.“

Speciální třída při běžné Mateřské škole je určena pro děti s nerovnoměrným či opožděným vývojem, pro děti, u kterých je podezření nebo již diagnostikovaný autismus, opožděný mentální vývoj, vady sluchu, zraku, ADHD (poruchy chování a pozornosti), opožděným vývojem řeči či vývojovou dysfázii.


Co třída nabízí
  • individuální přístup, malý kolektiv dětí na třídě, spolupráci s dalšími odborníky
  • plnohodnotné vzdělávání jako na běžných třídách obohacené o speciální metody a přístup
  • speciální technické i didaktické pomůcky a vybavení třídy
  • pravidelné konzultace se zákonnými zástupci
Na třídě pracuje s dětmi učitelka s kvalifikací speciálního pedagoga, učitelka v MŠ se vzděláním v oboru speciální pedagogiky, asistentka pedagoga. Speciální třída je provozně propojena s ostatními třídami, umožňuje společný pobyt i plynulý přechod do třídy běžného typu.


 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist