Třída Žabičky

Třídní učitelky

Mgr. Michaela Dvořáková Vávrová
Anna Matějková Mintělová

Asistentka pedagoga

Eva Hromadová

Naše třída Žabičky je třídou speciální, ve které se formou skupinové integrace vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě individuálních vzdělávacích plánů, které jsou sestaveny na konkrétní potřeby dítěte. Třídní vzdělávací program se bude snažit prostřednictvím klasických pohádkových příběhů rozvíjet děti ve všech oblastech, které jsou důležité takzvaně „do života“. Zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností a grafomotoriky, smyslového vnímání, komunikačních a řečových schopností, sociálních dovedností a především sebeobslužných činností. Maňásková postavička kašpárka, která nás bude provázet všemi tematickými celky, bude zmíněné oblasti rozvíjet pomocí didaktických, speciálních a rehabilitačních pomůcek a speciálních metod s ohledem na individuální schopnosti a možnosti každého dítěte.


Název TVP: „ Kašpárek vypráví pohádky“

Tématické celky:

  1. Seznámení s Kašpárkem a poznávání okolí

  2. O Kůzlátkách

  3. O dvanácti měsíčkách

  4. O koblížkovi

  5. O Červené Karkulce

  6. Cestujeme s kašpárkem


 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist