Třída Žabičky

Třídní učitelky

Mgr. Michaela Dvořáková Vávrová
Anna Mintělová

Asistentka pedagoga

Eva Hromadová

Naše třída Žabičky je třídou speciální, ve které se formou skupinové integrace vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě individuálních vzdělávacích plánů, které jsou sestaveny na konkrétní potřeby dítěte. Třídní vzdělávací program se bude snažit prostřednictvím známých I neznámých pohádkových příběhů rozvíjet děti ve všech oblastech, které jsou důležité takzvaně „do života“. Zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností a grafomotoriky, smyslového vnímání, komunikačních a řečových schopností, sociálních dovedností a především sebeobslužných činností. Maňáskové postavičky pejska a kočičky, které nás budou provázet všemi tematickými celky, bude zmíněné oblasti rozvíjet pomocí didaktických, speciálních a rehabilitačních pomůcek s ohledem na individuální schopnosti a možnosti každého dítěte.

Název TVP:
„Jak pejsek s kočičkou putují pohádkami čtyř ročních období “

Tematické celky:

Jak pejsek s kočičkou spolu hospodařili

Jak pejsek s kočičkou pomáhali tahat řepu

Jak pejsek s kočičkou psali dopis Ježíškovi

Jak se pejsek s kočičkou skamarádili se sněhulákem

Jak s e pejsek s kočičkou a s krtkem těšili na jarní sluníčko

Jak pejsek s kočičkou barvili hastrmánkovi pentličky

 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist