Školní vzdělávací program

„Sluníčková školka, šťastný kluk i holka“

Školní vzdělávací program je rozčleněn do 5 integrovaných bloků. Tyto bloky respektují principy a zásady RVP PV a každý z nich obsahuje obecnou charakteristiku a nabídku cílů, činností, výstupů a klíčových kompetencí, které vychází a jejichž společným cílem je:
naplňovat rámcové cíle RVP pro PV
naplňovat dílčí cíle z jednotlivých oblastí RVP pro PV
pokládat základy klíčových kompetencí pro další osobnostní rozvoj dítěte


Integrované bloky

1. Ahoj školko, ahoj kamarádi
2. Barevná paleta malíře podzimu
3. Kouzelné vánoční chvíle
4. Třpitivé vločky paní zimy
5. Haló, tady je jaro
6. Veselé letní dovádění

 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist