Příprava na ZŠ

Naším cílem je, aby příprava na školu probíhala efektivně a aby se u dětí rovnoměrně a harmonicky rozvíjeli všechny schopnosti.

Děti se budou učit cíleně pracovat, poslouchat a soustředit se, ale i vzájemně spolupracovat.

Budeme u dětí podporovat samostatnost, sebeobsluhu, schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit, vyjádřit a obhájit svůj názor.


Zaměříme se na:

 • rozvoj zrakového vnímání, analýzy, syntézy a paměti
 • sluchového vnímání, fonematického sluchu, paměti
 • rozvoj řečových dovedností
 • rozvoj grafomotoriky
 • rozvoj předmatematických představ
 • rozvoj myšlení


Jak bude příprava probíhat:

 • individuální činnosti – podle potřeb dětí
 • skupinové práce
 • 1x týdně „Školička“ – cílená činnost pouze pro předškoláky a děti s OŠD – probíhá na jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelek- viz. „Další aktivity“
 • akce pro předškoláky
 • spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Milenou Klimešovou


 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist