Příprava na ZŠ

Naším cílem je, aby příprava na školu probíhala efektivně a aby se u dětí rovnoměrně a harmonicky rozvíjeli všechny schopnosti a dovednosti.
Děti se budou učit cíleně pracovat, poslouchat a soustředit se, ale i vzájemně spolupracovat.
Budeme u dětí podporovat samostatnost, sebeobsluhu, schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit, vyjádřit a obhájit svůj názor.

Zaměříme se na:

  • rozvoj zrakového vnímání, analýzy, syntézy a pamětirozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu, paměti
  • rozvoj řečových dovedností
  • rozvoj grafomotoriky
  • rozvoj předmatematických představ
  • rozvoj myšlení, prostorové a časové orientace

Jak bude příprava probíhat každý den formou:

  • řízených činností v rámci ranního kruhu
  • individuálních činností
  • skupinové práce
  • akcí pro předškoláky - a to především prostřednictvím hry, prožitkové učení a situačním učením


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist