Organizace dne

Jak to chodí v naší školce

V modrém pavilonu se nachází třídy „Rybičky“ (přízemí) a třída „Koťata“ (1. patro). V zeleném pavilonu se nachází třídy „Motýlci“ (přízemí), třída „Broučci“ (1. patro) a speciální třída „Žabičky“ (přízemí).  

Provozní doba běžných tříd: 6:15 – 16:45

Od 6:15 hod. se všechny děti scházejí ve třídě „Broučci“ (zelený pavilon), odtud v 6:45 hod. přecházejí děti ze třídy „Rybičky“ a „Koťata“  do třídy Koťata“ (modrý pavilon). V 7:15 se děti rozcházejí do vlastních tříd.

Odpoledne od 15:30 se děti na modrém pavilonu přesouvají do třídy „Rybičky“, na zeleném pavilonu do třídy „Motýlci“. Od 16 hodin jsou všechny děti přesunuty do třídy „Rybičky“ až do jejich odchodu domů.Organizace dne

  • 6.15 –  8.00         příchod dětí do MŠ, volné hry
  • 8:00 – 11:45     výchovně vzdělávací proces: ranní hry dle volby a přání dětí, individuální a skupinové činnosti, pohybové i relaxační chvilky, osobní hygiena, dopolední svačina, pokračování ve volných i řízených činnostech, příprava na pobyt venku a pobyt venku
  • 11:45 – 12:15    osobní hygiena, oběd – společné stolování
  • 12:15 – 14:15    osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek na lehátku, nespavé činnosti pro děti s nižší potřebou spánku
  • 14:15 – 16:45    osobní hygiena, odpolední svačina, zájmové činnosti a hry, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist