Další aktivity

Bruslení s HC Klatovy
Snažíme se vést děti k aktivnímu pohybu, proto jsme nově zařadili, za spolupráce HC Klatovy, výuku bruslení, kde si dětí zábavnou formou osvojí nové dovednosti. Aktivita bude probíhat vždy ve středu od listopadu do ledna (celkem 10 návštěv).

Solná jeskyně
Přihlášené děti navštěvují solnou jeskyni 1x týdně v průběhu měsíce ledna a února. Každá návštěva trvá 45 minut. Pobyty v solné jeskyni pomáhají hlavně u chorob dýchacího ústrojí. Příznivý účinek je také prokázán při zánětech nosních dutin a alergických kožních chorob. Děti si zde hrají se solí, mají k dispozici různé hračky a mohou vytvářet originální stavby. Před koncem návštěvy si odpočinou na lehátkách a poslechnou pohádku. Návštěvami solné jeskyně chceme předcházet onemocněním.


Předplavecká výuka
Plavání bude probíhat ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy, konkrétně s krytým plaveckým bazénem. Do bazénu budeme s dětmi dojíždět v jarních měsících, vždy jedenkrát týdně, plánujeme 10 lekcí. Cílem této nadstandardní aktivity není naučit děti plavat, ale odbourat strach z vody, seznámit děti s prostředím plaveckého bazénu, rozvíjet fyzickou zdatnost dětí a také jejich samostatnost. Dalším cílem je podpořit dětskou imunitu a zafixovat hygienické návyky před vstupem do bazénu. Tato aktivita bude probíhat formou her, jak s vodou, tak s různými herními prvky. Děti se budou s vodou seznamovat pod vedením zkušeného plavčíka.


Keramika a práce s hlínou

Keramiku nově chceme zařadit do práce s dětmi na třídách. Děti se seznámí se s vlastnostmi keramické hlíny a osvojí si techniky jejího zpracování. Chceme u dětí rozvíjet estetické vnímání, tvořivost a fantazii, manuální zručnost a posílit pracovní návyky a jemnou motoriku.Školička
Program pro předškoláky – viz „Příprava na ZŠ“


Hýbejte se sluníčka
Od března 2020 jsme zajistili možnost pronajmutí sportovní haly BK Klatovy, kde je možné s dětmi realizovat různé pohybové hry, sportovní aktivity či rozcvičky. Aktivitu absolvuje každá třída se svými třídními učitelkami 1x měsíčně.


Elkonin
Tato aktivita je určena jako stimulační program pro všechny děti předškolního věku před vstupem do ZŠ, děti s odkladem školní docházky, s těžkostmi ve vývoji řeči a pro děti z cizojazyčného prostředí. Zaměřuje se na přípravu předškoláka na čtení. Děti se učí formou příběhu a s pomocí maňásků chápat hláskovou strukturu slov, naučí se rozlišovat krátkou a dlouhou slabiku, vědomě pracovat s tím, co slyší.
 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist