Další aktivity

Sluníčkové zpívání – pěvecký sbor „Berušky“

Sluníčkové zpívání probíhá vždy 1x týdně (v úterý od 9.45 – 10.30 hod.) pod vedením p. učitelek Aleny Šedivé a Ivany Doležalové. Navštěvují ho vybrané děti z  MŠ, které s námi chtějí prožívat radost ze zpívání a společného muzicírování. Povedeme děti ke kladnému vztahu k hudbě, zpěvu a tím celkově rozvíjet jejich muzikálnost. Děti si budou osvojovat základy sborového i sólového zpěvu, základy pro hru na rytmické nástroje, seznamovat se s některými hudebními nástroji, osvojovat si hudebně pohybové dovednosti. Budeme s dětmi rozdávat radost nejen sobě, ale i druhým při vystoupeních pro veřejnost a seniory.


Solná jeskyně
Přihlášené děti navštěvují solnou jeskyni 1x týdně v průběhu měsíce ledna a února. Každá návštěva trvá 45 minut. Pobyty v solné jeskyni pomáhají hlavně u chorob dýchacího ústrojí. Příznivý účinek je také prokázán při zánětech nosních dutin a alergických kožních chorob. Děti si zde hrají se solí, mají k dispozici různé hračky a mohou vytvářet originální stavby. Před koncem návštěvy si odpočinou na lehátkách a poslechnou pohádku. Návštěvami solné jeskyně chceme předcházet onemocněním.


Předplavecká výuka
Plavání bude probíhat ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy, konkrétně s krytým plaveckým bazénem. Do bazénu budeme s dětmi dojíždět v jarních měsících, vždy jedenkrát týdně, plánujeme 10 lekcí. Cílem této nadstandardní aktivity není naučit děti plavat, ale odbourat strach z vody, seznámit děti s prostředím plaveckého bazénu, rozvíjet fyzickou zdatnost dětí a také jejich samostatnost. Dalším cílem je podpořit dětskou imunitu a zafixovat hygienické návyky před vstupem do bazénu. Tato aktivita bude probíhat formou her, jak s vodou, tak s různými herními prvky. Děti se budou s vodou seznamovat pod vedením zkušeného plavčíka.


Keramika a práce s hlínou
Keramiku nově chceme zařadit do práce s dětmi na třídách. Děti se seznámí se s vlastnostmi keramické hlíny a osvojí si techniky jejího zpracování. Chceme u dětí rozvíjet estetické vnímání, tvořivost a fantazii, manuální zručnost a posílit pracovní návyky a jemnou motoriku.


Školička
Program pro předškoláky – viz „Příprava na ZŠ“


Sluníčkové cvičení
Cílem programu je podchytit v předškolním věku touhu po pohybu. Pohyb je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte a motorická vyspělost je jedním z kritérií školní zralosti. Základem aktivity bude hra. Cvičením podporujeme motorické schopnosti dětí, správné držení těla. Aktivita bude probíhat každé pondělí v odpoledních hodinách pro přihlášené děti.


Hýbejte se sluníčka
Od března 2020 jsme zajistili možnost pronajmutí sportovní haly BK Klatovy, kde je možné s dětmi realizovat různé pohybové hry, sportovní aktivity či rozcvičky. Aktivitu absolvuje každá třída se svými třídními učitelkami 1x měsíčně.

 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist