Další aktivity

Bruslení s HC Klatovy
Snažíme se vést děti k aktivnímu pohybu, proto jsme nově zařadili, za spolupráce HC Klatovy, výuku bruslení, kde si dětí zábavnou formou osvojí nové dovednosti. Aktivita bude probíhat vždy ve středu od listopadu do ledna (celkem 10 návštěv).

Solná jeskyně
Přihlášené děti navštěvují solnou jeskyni 1x týdně v průběhu měsíce ledna a února. Každá návštěva trvá 45 minut. Pobyty v solné jeskyni pomáhají hlavně u chorob dýchacího ústrojí. Příznivý účinek je také prokázán při zánětech nosních dutin a alergických kožních chorob. Děti si zde hrají se solí, mají k dispozici různé hračky a mohou vytvářet originální stavby. Před koncem návštěvy si odpočinou na lehátkách a poslechnou pohádku. Návštěvami solné jeskyně chceme předcházet onemocněním.


Předplavecká výuka
Plavání bude probíhat ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy, konkrétně s krytým plaveckým bazénem. Do bazénu budeme s dětmi dojíždět v jarních měsících, vždy jedenkrát týdně, plánujeme 10 lekcí. Cílem této nadstandardní aktivity není naučit děti plavat, ale odbourat strach z vody, seznámit děti s prostředím plaveckého bazénu, rozvíjet fyzickou zdatnost dětí a také jejich samostatnost. Dalším cílem je podpořit dětskou imunitu a zafixovat hygienické návyky před vstupem do bazénu. Tato aktivita bude probíhat formou her, jak s vodou, tak s různými herními prvky. Děti se budou s vodou seznamovat pod vedením zkušeného plavčíka.


Keramika a práce s hlínou
Keramiku nově chceme zařadit do práce s dětmi na třídách. Děti se seznámí se s vlastnostmi keramické hlíny a osvojí si techniky jejího zpracování. Chceme u dětí rozvíjet estetické vnímání, tvořivost a fantazii, manuální zručnost a posílit pracovní návyky a jemnou motoriku.


Školička
Program pro předškoláky – viz „Příprava na ZŠ“


Sluníčkové cvičení
Cílem programu je podchytit v předškolním věku touhu po pohybu. Pohyb je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte a motorická vyspělost je jedním z kritérií školní zralosti. Základem aktivity bude hra. Cvičením podporujeme motorické schopnosti dětí, správné držení těla. Aktivita bude probíhat každé pondělí v odpoledních hodinách pro přihlášené děti.


Hýbejte se sluníčka
Od března 2020 jsme zajistili možnost pronajmutí sportovní haly BK Klatovy, kde je možné s dětmi realizovat různé pohybové hry, sportovní aktivity či rozcvičky. Aktivitu absolvuje každá třída se svými třídními učitelkami 1x měsíčně.

 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist