Vize

Vize mateřské školy

Jsme škola umístěná v krásném prostředí památkové zóny.

Stále hledáme způsoby modernizování interiéru i exteriéru.

Zaměřujeme se na projekty:

 • Hravé cvičení
 • Dopravní výchova
 • ZaHRAda k nadechnutí - EVVO v mateřské škole s využitím přírodní zahrady
 • Jsme zapojeni do národního projektu MRKVIČKA

Při práci s dětmi si vážíme dětských individualit a zároveň vytváříme přátelské dětské kolektivy.

Záleží nám na spolupráci s rodiči a na otevřené komunikaci školy.

Hodnoty školy

 • partnerství
 • přátelská atmosféra
 • otevřenost
 • profesionální přístup
 • bezpečnost
 • vzájemný respekt – v kolektivu, s dětmi, s rodiči

Strategické cíle

1. Materiální zabezpečení

výměna oken,výměna podlahových krytin, zateplení malé budovy, sjednocení povrchu mezi budovami, rekonstrukce umýváren, modernizace interiéru

2. Projetová část
 • aktivní vyhledávání a tvoření nových projektů
 • doplňování pomůcek na TV
 • zajištění materiálního vybavení dopravního hřiště
 • aktivní tvoření projektů učitelkami
3. Pedagogická oblast
 • vzdělávání pedag.sboru
 • zachování stávajícího modelu vzdělávání s revizí každý rok, zda funguje /semináře, samostudia, vlastní vzdělávání/
4. Rodiče a děti
 • pořádání společných akcí pro rodiče, děti, učitelky
 • zpropagovat zdravý životní styl prostřednictvím třídy ZMŠ
 • jak na respektující chování mezi pedagogy, rodiči a dětmi
 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist