Úvodní slovo pro rodiče

Vážení rodiče,

nástup Vašeho dítěte do mateřské školy je významným obdobím v jeho životě.

Nastává čas, kdy jde poprvé samo bez rodičů z domova. Máte obavy, jak to Vaše dítě zvládne? Věřte, že jsou bezpředmětné. Na Vaše děti čeká tvořivé a podnětné prostředí, mnoho zážitků a spousta nových kamarádů. A když se přeci jenom dítěti zasteskne a přijdou slzičky? V tom případě na dítě čeká pohlazení, otevřená náruč, vlídné slovo a úsměv paní učitelky.

Hodně záleží i na Vás, na rodičích, jak budete před dětmi o školce mluvit. Budete – li mít obavy, budou je mít i děti. Budete – li děti školkou dokonce strašit, budou mít v dušičkách strach z neznámého a pláč je nasnadě. Právě Vy můžete svému dítěti pomoci zvládnout toto období prvních samostatných krůčků v jeho životě a postupně jej na pobyt ve školce společně s námi připravit. Nabízíme rodičům a dětem takzvaný „čas na zvykání“, kdy můžete společně s dětmi ve školce nějaký čas pobýt.

Chceme společně s Vámi v dětech objevovat a podporovat jejich vlohy, rozvíjet nadání, rozšiřovat jejich schopnosti a dovednosti. Ke každému dítěti přistupujeme individuelně a podporujeme jej v jeho spontánnosti a přirozenosti. Chceme děti naučit správně hovořit, komunikovat s ostatními, umět přijmout autoritu svých nejbližších, ale i někoho jiného. Naším cílem a přáním je, aby Vaše děti při odchodu z naší mateřské školy odcházely s osvojením základních hodnot a morálky, potřebných pro úspěšné uplatnění se v základní škole i v dalším životě.

Cíl vidíme v samostatném a sebevědomém dítěti, které od nás bude odcházet spokojené a šťastné, obohacené znalostmi, vybavené dovednostmi odpovídající jeho silám a možnostem.

Důležité je pro nás nejen Vaše dítě, ale i Vy samotní, proto klademe velký důraz na partnerský vztah mezi školou a rodinou.

Přejeme si společně s Vámi, aby byly Vaše děti ve školce spokojené, a uvítáme od Vás nové nápady a náměty a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist