Projekty

Ekologická výchova

Víme jak je důležité chovat se k přírodě šetrně a víme, že je důležité vést k takovému zodpovědnému chování děti.

Proto: třídíme odpad a tím učíme děti zodpovědnému chování k naší planetě a k ekologickému uvažování.

Část hraček a pomůcek je z přírodních materiálů a do každodenní práce jsou zařazovány prvky ekologické výchovy.

Hudebněpohybová průprava - soubor "Radost"

rozvíjení dětské fantazie, rytmizace, taneční improvizace a pohybových dovedností s využitím různých druhů hudby.

Normální je nekouřit

aneb maňásková pohádka o cigaretce Retce - celoroční preventivní působení na děti


Animační programy v galerii U Bílého jednorožce

V animačních programech se činnosti dětí zaměřují na rozvíjení fantazie.Účastnit se jich budeme podle programu galerie a o konkrétních datech budou rodiče informováni na jednotlivých třídách. Výtvarné pomůcky jsou vždy k dispozici v galerii.

Dopravní výchova

Uvědomujeme si, jak je důležité vést děti k ochraně zdraví a života nejen svého, ale i ostatních a proto se snažíme v rámci celoročního plánování výchovně vzdělávacích činností nenásilně zařazovat dopravní výchovu.  Rozvíjíme u dětí specifické dovednosti jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku.
Teoretické znalosti dětí rozvíjíme a upevňujeme na dětském dopravním hřišti, které je součástí zahrady naší mateřské školy.
Spolupracujeme s městskou policií – projekt prevence bezpečnosti dětí. Čtyřikrát ročně každou třídu navštíví policistka, která děti zábavnou formou učí jak reagovat v různých pro ně nebezpečných situacích.


 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist