Třída Pomněnky

Třídní učitelky

Marie Zítková
Jana Babková

Motto

Doma je doma…a ve školce? Tam je jako doma.


Vycházíme z předpokladu, že mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu.
Nabízíme dětem dostatečné množství podnětů ze všech oblastí života.
Rozvíjíme zdravé sebe vědomí dítěte a jeho samostatnost.
Vedeme děti k odpovědnosti za své chování a jednání.
Zapojujeme co nejvíce dětí v pohybových a rozumových aktivitách.
Ukazujeme dětem, že pohyb je přirozená součást života.
Připravujeme děti hravou formou na další krok v životě – vstup do základní školy.

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist