Plánované akce

Plán společných akcí rodičů a dětí

 • Uspávání broučků - za účasti rodičů
 • Pracovní dílny – podzimní, vánoční, velikonoční
 • Vánoční besídky – účast rodičů
 • Besídky ke Dni matek
 • Letní slavnost – rozloučení s předškoláky

Plán společných akcí mateřské školy (popř. i dílčích akcí tříd)

 • Mikulášská besídka
 • Vánoční besídka
 • Karneval
 • Pálení čarodejnic
 • Vítání jara
 • Sportovní hry
 • Akce ke Dni dětí
 • Školní výlet
 • Divadelní představení v rámci MŠ
 • Canisterapie

Plán spolupráce s veřejnými institucemi

 • Vítání občánků
 • Vystoupení v Klubu seniorů
 • KD Družba – programy s pohádkou a soutěžemi, výstavy
 • Účast na divadelních představení v klatovském divadle
 • Muzeum – promítání pohádek
 • Návštěvy předškoláků v městské knihovně
 • Velikonoční a vánoční výstava v klubu seniorů
 • My a příroda (lesní pedagog)
 • Akce u vojáků
 • Akce BESIPU na dopravním hřišti
 • Galerie U Bílého jednorožce
 • Galerie PASK

Plán spolupráce se základní školou (školami v okolí MŠ)

 • Účast na akcích ZŠ – cvičení se zvířátky, informatika, ukázkové hodiny, vánoční koncert, divadelní představení, velikonoční dílny
 • prohlídka zahrad a voliér v SŠZP
 • účast na dnu otevřených dveří v SŠZP
 • cvičení v tělocvičně gymnázia

MRKVIČKA

Jsme zapojeni do celostátního programu MRKVIČKA, který podporuje realizaci ekologické výchovy v MŠ. Více o projektu na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz


 

© Mateřská škola Klatovy 2023 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist