Plánované akce

Plán společných akcí rodičů a dětí

 • Uspávání broučků - za účasti rodičů
 • Pracovní dílny – podzimní, vánoční, velikonoční - částečná účast rodičů
 • Vánoční besídky – účast rodičů
 • Besídky ke Dni matek
 • Letní slavnost – rozloučení s předškoláky

Plán společných akcí mateřské školy (popř. i dílčích akcí tříd)

 • Mikulášská besídka v rámci MŠ
 • Vánoční besídka - v rámci MŠ (nadílka)
 • Tříkrálová sbírka – 4. třída
 • Karneval – v rámci MŠ
 • Pálení čarodejnic – 3. třída
 • Vítání jara
 • Sportovní hry
 • Akce ke Dni dětí – soutěže
 • Školní výlet ke Dni dětí
 • Každý měsíc divadelní představení v rámci MŠ

Plán spolupráce s veřejnými institucemi

 • Vítání občánků – 4.třída
 • Vystoupení 4. třídy na faře
 • Vystoupení 4. třídy pro veřejnost, Klub seniorů
 • KD Družba – programy s pohádkou a soutěžemi, výstavy
 • Účast na divadelních představení v klatovském divadle
 • Muzeum – promítání pohádek
 • Návštěvy předškoláků v městské knihovně
 • Velikonoční a vánoční výstava v klubu seniorů
 • My a příroda (lesní pedagog)
 • Akce u vojáků
 • Akce BESIPU a záchranářů
 • Dopravní hřiště
 • Galerie U Bílého jednorožce - návštěvy pořádaných výstav
 • Galerie PASK

Plán spolupráce se základní školou (školami)

 • Účast na akcích ZŠ a gymnázia – cvičení se zvířátky, informatika, ukázkové hodiny, vánoční koncert, divadelní představení, velikonoční dílny
 • prohlídka zahrad a voliér v SŠZP
 • účast na dnu otevřených dveří v SŠZP

MRKVIČKA

Jsme zapojeni do celostátního programu MRKVIČKA, který podporuje realizaci ekologické výchovy v MŠ. Více o projektu na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz

Animační programy v galerii U Bílého jednorožce

V animačních programech se činnosti dětí zaměřují na rozvíjení fantazie.Účastnit se jich budeme podle programu galerie a o konkrétních datech budou rodiče informováni na jednotlivých třídách. Výtvarné pomůcky jsou vždy k dispozici v galerii.

 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist