Třída Pampelišky

Třídní učitelky

Marcela Hořejší
Blanka Kováříková

Motto

„Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!“

Čím je naše třída specifická?

Vytváříme pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Podporujeme u dětí samostatnost, komunikaci a fantazii. Vycházíme vstříc jejich přáním a potřebám. Důraz klademe na základní pravidla slušného chování a stolování. Během dne usilujeme o vzájemnou pomoc mezi dětmi, domluvu a respektování se.
Společně si hrajeme, zpíváme, tančíme, cvičíme, tvoříme a malujeme.
S předškolními dětmi se věnujeme přípravě na vstup do základní školy každodenními aktivitami ze všech vzdělávacích oblastí.
Díky malému kolektivu poskytujeme důsledný individuální přístup a vytvoření přátelské i rodinné atmosféry. Velice důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích dětí je vždy informujeme a udržujeme s nimi přátelský vztah.
Je pro nás důležité, abychom dny v mateřské škole prožili příjemně, abychom domů odcházeli s takovými prožitky, které naplňují naši touhu mít přátele, poznávat okolní svět, objevovat, učit se…

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist