Organizace dne

Provoz naší školy je od 6.15 do 16.45 hodin. Denní řád je dostatečně pružný, aby nervozita a spěch děti nezatěžoval.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole usilují učitelky i ostatní personál o uspokojení individuálních potřeb dítěte.

Rodiče mají možnost přivádět své děti kdykoliv v průběhu dne, doporučujeme však do 8.00 hodin, aby dítě nepřicházelo o nabízené aktivity.

V denní činnosti je pevně stanovena doba jídla a odpočinku.

Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmu a výchovným cílům.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost zúčastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Co děláme celý den - organizace denního provozu

Ranní hry – 6.15 – 9.00 - děti si mohou od svého příchodu až do svačiny vybrat podle svého zájmu hry. V herně i ve třídě jsou k dispozici herní koutky, výtvarný a pracovní materiál je dětem volně k dispozici. Úklid je prováděn společně, děti jsou vedeny k samostatnosti a udržování pořádku.

Tělovýchovné chvilky – jsou zařazovány během dne podle potřeb – před svačinou, v řízených činnostech, při pobytu venku.

Řízené činnosti – 9.00 – 9.45 - Děti pracují individuelně, ve skupinkách podle věkového složení nebo kolektivně. Do činností nejsou nuceny, ale vhodnou motivací zapojovány.

Pobyt venku – 9.45 – 11.45 - děti pro své pohybové aktivity převážně využívají školní zahradu, kde mají k dispozici sportovní nářadí, průlezky, houpačky, kolotoč, pískoviště a v letních měsících bazén a zahradní nábytek. V zimních měsících využívají zahradu k zimním sportům (ne v mrazu pod -10°C, v prudkém dešti či větru) nebo se vydávají poznávat okolí MŠ.

Svačina - 8.45 - 9.00 a 14.30 - 15.00, oběd – 12.00 - 12.30 - společně svačíme i obědváme. Děti jsou vedeny k hygieně, samostatnosti a kultuře při stolování a sebeobsluze.

Pitný režim je dodržován během celého dne, kdy se děti samy obslouží – podle věku a schopností.

Odpolední odpočinek – 12.30 – 14.30 - každé dítě má své lehátko označené svojí značkou, po vyslechnutí pohádky a odpočinku, děti nespavé vstávají a hrají si ve třídě tak, aby spící kamarády nerušily. Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje škola.

Odpolední činnosti – 15.00 – 16.45 - vycházejí opět podle zájmu a potřeb dětí ve třídách nebo v letních měsících na školní zahradě.

 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist