Naše mateřská škola nabízí:

  • Hravé cvičení pro radost a potěšení- pravidelné cvičení v tělocvičně
  • Dopravní výchovu - hravou formou se seznamujeme s dopravními předpisy a bezpečným silničním provozem
  • zaHRAdu k nadechnutí - která slouží k výchovným činnostem a dostatečnému pohybu na čerstvém vzduchu
  • Preventivní program -  normální je nekouřit ,,O cigaretce Retce,,Kvalitní divadelní představení v MŠ
  • Návštěvy rozmanitých kulturních akcí – vybíráme velmi pečlivě z různých nabídek
  • Animační programy v galerii U Bílého jednorožce
  • Tanečky pro kluky a holčičky – Radost – vystoupení pro veřejnost
  • Společné akce s rodiči - besídky, tvořivé dílny, podzimní slavnost Uspávání broučků, Letní slavnost - Rozloučení s předškoláky
  • Systematickou přípravu dětí na vstup do ZŠ – jako doplněk používáme 3box a včelu Bee Boot
 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist