Přehled pořádaných akcí

 • návštěvy dětí v Domově pro seniory v Klatovech v rámci Mezigeneračního projektu – v průběhu roku podle časového harmonogramu
 • Mikulášská besídka – v rámci MŠ
 • Vánoční zdobení stromu v KD Družba
 • Vánoční vystoupení pěveckého souboru a flétniček -
  • v Domově pro seniory v Klatovech
  • v Domově pokojného stáří v Klatovech
  • na Náměstí Míru v rámci vánočních trhů
 • Vánoční koncert a rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě pro rodiče a veřejnost – pěvecký soubor a flétničky
 • Vánoční dílna - společná výroba dárků dětí s rodiči a přáteli školy – v MŠ
 • Vánoční besídka s nadílkou v rámci MŠ
 • Vítání občánků – radnice KT
 • Karneval
 • Vystoupení souboru ke Dni matek – v Domově pro seniory v Klatovech, v Domově pokojného stáří v Klatovech
 • Besídka ke Dni matek v MŠ – společné činnosti, pohoštění
 • Vystoupení pěveckého souboru a flétniček na akci pořádané DDM v Klatovech – každoročně
 • Za spolupráce učitelek doprava dětí na výtvarný kroužek (1x týdně) do DDM
 • Den plný her a zábavy – ke Dni dětí – v MŠ
 • Sportovní hry
 • Návštěva dětí Hasičského sboru v Klatovech
 • Návštěva Hasičského sboru v Lubech – soutěže ke Dni dětí
 • Školní Letní slavnost – rozloučení s předškoláky v MŠ, společné soutěže s rodiči a přáteli školy na fotbalovém hřišti v Lubech, opékání vuřtů
 • Účast na akcích ZŠ, KD Družba a divadla
Fotografie školka Fotografie školka Fotografie školka Fotografie školka
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist